วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 8 แก้


ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 8


เื่รื่อง_________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.ความสันโดษ_________8.9(38.23)_____ดาวน์โหลด
02.มหาทุคต____________10.9(46.30)____ดาวน์โหลด
03.มหาทุคต ตอน 2_______10.7(45.47)_____ดาวน์โหลด
04.บัณฑิตสามเณรตอนจบ___11.3(48.30)_____ดาวน์โหลด
05.ความเสื่อมแห่งพระสัทธรรม_10.1(43.08)_____ดาวน์โหลด
06.พญากระต่ายทำบุญ______10.7(45.49)_____ดาวน์โหลด
07.พระวังคีสะเถระ_________11.0(47.08)_____ดาวน์โหลด
08.อิริยาบถย่อย__________14.4(61.30)_____ดาวน์โหลด
09.เมตตา______________10.1(43.10)_____ดาวน์โหลด
10.พญาม้า_____________10.7(46.01)_____ดาวน์โหลด
11.โลกธรรม8_____________9.9(42.16)_____ดาวน์โหลด
12.พิลาฬโกสิยเศรษฐี______10.9(46.54)_____ดาวน์โหลด
13.ปรารภวันสงกรานต์______10.3(44.21)_____ดาวน์โหลด
14.ปรารภธรรม___________10.3(44.21)_____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย