วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 51
ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 51


DhammaKlayTook Vol.51

เรื่อง _____________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
1.ฟังน้อยแต่เห็นธรรม8-4-51.mp3__12.3(42.08)_____ดาวน์โหลด
2.ปรารภสงกรานต์12-4-51.mp3___12.4(42.37)_____ดาวน์โหลด
3.นึกถึงความตาย19-4-51.mp3____12.2(41.51)_____ดาวน์โหลด
4.ปรารภบุญอุทิศ21-4-51.mp3____12.6(43.08)_____ดาวน์โหลด
5.วาจาสุภาษิต22-4-51.mp3_____11.9(40.57)_____ดาวน์โหลด
6.ปรารภความสงบ26-4-51.mp3___12.7(43.22)_____ดาวน์โหลด
7.ธรรมและอธรรมสู้กัน29-4-51.mp3_11.9(40.48)_____ดาวน์โหลด
8.มรณภัยชาดก30-4-51.mp3____12.3(42.06)_____ดาวน์โหลด
9.ปรารภความเพียร1-5-51.mp3___12.2(41.55)_____ดาวน์โหลด
10.โสมทัตชาดก5-5-51.mp3____12.2(41.43)_____ดาวน์โหลด
11.นางปทุมวดีบูชา10-5-51.mp3__11.7(39.57)_____ดาวน์โหลด
12.อานาปานัสสติ12-5-51.mp3___11.8(40.23)_____ดาวน์โหลด
13.ความยาก4อย่าง20-5-51.mp3__12.2(41.39)_____ดาวน์โหลด
14.เรื่องของกรรม21-5-51.mp3___12.1(41.21)_____ดาวน์โหลด
15.ปิลินทวัจฉะ22-5-51.mp3_____12.1(41.30)_____ดาวน์โหลด
16.ปิลินทวัจฉะ26-5-51.mp3_____12.4(42.36)_____ดาวน์โหลด
17.ธัมมุเทศ 4, 24-5-51.mp3_____12.6(43.10)_____ดาวน์โหลด
18.เรื่องการอบรมจิต29-5-51.mp3__12.0(41.03)_____ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 50

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 50

DhammaKlayTook Vol.50เรื่อง ______________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.บุญอันทำแล้ว4-2-51.mp3______12.4(42.30)___ดาวน์โหลด
02.ความว่าง่าย9-2-51.mp3_______12.3(42.03)___ดาวน์โหลด
03.ปัญญานำพาปฏิบัติ13-2-51.mp3__12.6(43.01)___ดาวน์โหลด
04.ให้สิ่งที่ไม่เป็นภัย16-2-51.mp3____12.2(41.43)___ดาวน์โหลด
05.ปรารภวันสำคัญ18-2-51.mp3____12.0(41.03)___ดาวน์โหลด
06.มหาสุทัสนนะ23-2-51.mp3_____12.5(42.48)___ดาวน์โหลด
07.สร้างพระเจดีย์25-2-51.mp3_____12.1(41.05)___ดาวน์โหลด
08.ปรารภการบูชา26-2-51.mp3_____11.8(41.18)___ดาวน์โหลด
09.อาการ 32, 27-2-51.mp3_______11.8(40.28)___ดาวน์โหลด
10.บารมีของยสะ1-3-51.mp3______12.4(42.25)___ดาวน์โหลด
11.อามิส-ปฏิบัติบูชา8-3-51.mp3____11.9(40.55)___ดาวน์โหลด
12.พระพระอานนทเถระ10-3-51.mp3__12.9(44.09)___ดาวน์โหลด
13.พระอานนท02.15-3-51.mp3_____12.2(41.41)___ดาวน์โหลด
14.บ้านที่แท้จริง29-3-51.mp3______12.3(42.12)___ดาวน์โหลด
15.นึกถึงวันปีใหม่2-4-51.mp3______12.0(41.03)___ดาวน์โหลด
16.คำว่าปฏิบัติธรรม5-4-51.mp3____12.6(43.08)___ดาวน์โหลด
17.ความประมาท 7-4-51.mp3______11.9(40.41)___ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 49


ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 49

DhammaKlayTook Vol.49เรื่อง______________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.คนว่าง่าย11-12-50.mp3_______12.2(41.52)___ดาวน์โหลด
02.ธรรมของบัณฑิต13-12-50.mp3__11.8(40.22)___ดาวน์โหลด
03.ปัญหาเทวดา 29-12-50.mp3____12.2(41.45)___ดาวน์โหลด
04ปรารภศีลธรรม5-1-51.mp3______12.4(42.21)___ดาวน์โหลด
05.อปุณณมสูตร8-1-51.mp3______11.8(40.30)___ดาวน์โหลด
06.เรื่องกรรม9-1-51.mp3________12.2(41.48)___ดาวน์โหลด
07.ทางชีวิต12-1-51.mp3________12.2(41.57)___ดาวน์โหลด
08.มูลเหตุวิวาท14-1-50.mp3_____12.3(42.13)___ดาวน์โหลด
09.นรก-เปรต15-1-51.mp3_______12.7(43.22)___ดาวน์โหลด
10.คำว่า ครู16-1-51.mp3________12.7(43.21)___ดาวน์โหลด
11.ธัมมจักร-อนัต-สามภาณ.mp3___37.8(129.10)___ดาวน์โหลด
12.กายคตาสติ19-1-51.mp3______12.2(41.58)___ดาวน์โหลด
13.อารมณ์กรรมฐาน21-1-51.mp3___12.9(44.07)___ดาวน์โหลด
14.ศาสนพิธี31-1-51.mp3________11.6(39.46)___ดาวน์โหลด
15.ความชนะ5 อย่าง 3-3-51.mp3___11.1(38.07)___ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย