วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

- ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 27

ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 27เชิญดาวน์โหลดไฟล์


ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 27
DhammaKlayTook Vol.27

เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.
อาพาธธรรม__________10.3(43.09)___ดาวน์ โหลด
02.พระโสลก___________10.4(43.30)___ดาวน์ โหลด
03.ธัมมารามเถระ_________10.1(42.36)___ดาวน์ โหลด
04.กถาวัตถุ____________10.5(44.03)___ดาวน์ โหลด
05.อบรมจิต____________10.4(43.52)___ดาวน์ โหลด
06.อบรมจิตปฏิบัติ 1________10.2(43.02)___ดาวน์ โหลด
07.อบรมจิตปฏิบัติ 2________10.3(43.20)___ดาวน์ โหลด
08.อบรมวิปัสสนา__________10.1(42.18)___ดาวน์ โหลด
09.อบรมการปฏิบัติ 1________11.0(46.11)___ดาวน์ โหลด
10.อบรมการปฏิบัติ 2________10.4(43.35)___ดาวน์ โหลด
11.อบรมการปฏิบัติ 3________10.2(43.00)___ดาวน์ โหลด
12.อบรมจิต_____________10.2(42.52)___ดาวน์ โหลด
13.อานิสงส์เมตตา__________10.3(43.12)___ดาวน์ โหลด
14.อุบายปฏิบัติ___________10.2(42.59)___ดาวน์ โหลด
15.อบรมธรรมปฏิบัติ_________10.6(44.37)___ดาวน์ โหลด
16.กรรม_______________9.9(41.46)___ดาวน์ โหลด

เพื่อเผยแพร่ เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย


เมื่อใดที่มีการเอา "ตัวกู" เข้าไปพัวพันกับเรื่องใดละก็
เมื่อนั้นย่อมมี "ทุกข์" เสมอขออนุโมทนา

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2551

- ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 30


ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 30

DhammaKlayTook Vol.30

เรื่อง________________ขนาด ไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.คำ ว่ารูปนาม_________9.7(40.35)___ดาวน์ โหลด
02.ปฏิบัติธรรม1_________9.3(39.13)___ดาวน์ โหลด
03.ปฏิบัติธรรม2_________10.7(44.52)___ดาวน์ โหลด
04.เศรษฐีไม่มีบุตร_______10.9(42.53)___ดาวน์ โหลด
05.พระกปิล____________10.2(44.26)___ดาวน์ โหลด
06.การสวดพระอภิธรรม____10.6(42.58)___ดาวน์ โหลด
07.ธัมมสังคณี__________10.2(44.17)___ดาวน์ โหลด
08.วิ ธา ปุ_____________10.5(43.36)___ดาวน์ โหลด
09.ก-ยปัฏฐาน__________10.4(43.21)___ดาวน์ โหลด
10.การปฏิบัติบูชา________10.3(40.58)___ดาวน์ โหลด
11.อนัตตลักขณะ________9.8(44.40)___ดาวน์ โหลด
12.ธรรมปฏิบัติ__________10.6(42.43)___ดาวน์ โหลด
13.กรรมของสัตว์________10.2(45.10)___ดาวน์ โหลด
14.พระยอดกตัญญู_______10.8(45.10)___ดาวน์ โหลด
15.การสร้างบารมี_______10.5(44.05)___ดาวน์ โหลด
16.พระฉันทะ__________10.1(42.26)___ดาวน์ โหลด
17.วิธีการละวาง________10.4(43.48)___ดาวน์ โหลด


"มัวเมาในสิ่งที่ตนได้ หลงไหลในสิ่งที่ตนมี
คือการสร้างเรือนจำขังตัวเอง"เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

- ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 1 แก้

เรื่อง______________ขนาดไฟล์ ____ความยาว(นาที)

1. การวางจิต_________10.7 MB.____44.51_____ ดาวน์ โหลด

2. กุมภสูตร__________9.4 MB.____39.18_____ ดาวน์ โหลด


3. โยคักเขมสูตร_______9.9 MB.____41.46_____ ดาวน์ โหลด

4. พรหมจรรย์________9.9 MB.____41.36_____ ดาวน์ โหลด

5. ทาง ๗ สาย________10.7 MB. ___44.56_____ ดาวน์ โหลด

6. วิปัสสนา_________10.0 MB.____41.59_____ ดาวน์ โหลด

7. ปโตทสูตร_________10.8 MB.___45.08_____ ดาวน์ โหลด


8.วัตตบท ๗ ประการ____10.8MB. ___39.04_____ ดาวน์ โหลด

9.วันเทโวโรหณะ______10.4MB. ___43.39_____ ดาวน์ โหลด

10.จริต ๖__________10.4MB.____43.25_____ ดาวน์ โหลด

11.อบรมปฏิบัติธรรม ___10.6MB. ____44.25_____ ดาวน์ โหลด


12.อานิสงส์กฐิน______10.5MB. ____44.13_____ ดาวน์ โหลด

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2551

- ธรรมะ ชุด "ธรรมส่องทาง"ธรรมบรรยาย ฉบับ ออนไลน์
ชุด"ธรรมส่องทาง"

เชิญคลิ๊กที่ชื่อเรื่อง เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

เรื่อง
1. การถึงพระรัตนตรัย 01
2. การถึงพระรัตนตรัย 02
3. บุญเกิดจากจิต
4. อาพาธธรรม
5. อุบายของการปฏิบัติ

6. การทำบุญบูชา
7. พระธัมมารามเถระ
8. รอยกรรม 01
9. รอยกรรม 02
10.มโนสุจริต

11. อานาปาณสติ
12. เดินจงกรม
13. การวางจิตก่อนตาย
14. การฟังธรรม
15. กรรมของพระ 7 รูป
16. กรรมของนายโกกะ


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย


"บารมีอยู่ที่ความกล้า วาสนาอยู่ที่การกระทำ
สร้างความดีในวันนี้ ดีกว่ารอทำในวันหน้า"


ขออนุโมทนาทุกท่าน

วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551

- เชิญฟังรายการวิทยุ "ธรรมะคลายทุกข์"


ขอเชิญฟังรายการวิทยุ
"ธรรมะคลายทุกข์"
- สถานีวิทยุ กองพล ที่ 1 รักษาพระองค์
ระบบ
AM ความถี่ 1422 MHz.
จันทร์
ศุกร์ เวลา 14.1015.00 น.

- สถานีวิทยุ กองพลทหารม้า ที่ 2 รักษาพระองค์
ระบบ
AM ความถี่ 963 MHz.
วันเสาร์ เวลา 21.10-22.00 น.

- สถานีวิทยุ กรุงเทพมหานคร
ระบบ
AM ความถี่ 873 MHz.
วันอาทิตย์ เวลา 05.00 06.00 น.


* รายการ "อภิธรรมนำสุข"

- สถานีกองพลทหารม้า ที่ 2 รักษาพระองค์

ระบบ AM ความถี่ 963 MHz.

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 20.25 - 21.00 น.