วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 35ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 35

DhammaKlayTook Vol.35เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)


3501.เรื่องใจเป็นใหญ่.mp3_____9.8(42.09)__ดาวน์โหลด
3502.เหตุเห็นธรรม.mp3______11.2(47.48)__ดาวน์โหลด
3503.บูชาลอยกระทง.mp3_____10.2(43.31)__ดาวน์โหลด
3504.พรหมจรรย์.mp3________9.9(42.25)___ดาวน์โหลด
3505.พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัด.mp3_10.0(42.42)__ดาวน์โหลด
3506.อนาถบิณฑิกสร้างวัด.mp3__10.2(42.51)__ดาวน์โหลด
3507.บุญอุทิศและพระ.mp3_____10.0(43.03)__ดาวน์โหลด
3508ปลูกศรัทธา.mp3________9.3(39.54)__ดาวน์โหลด
3509.กรรมของนางสามาวดี.mp3_10.2(43.51)__ดาวน์โหลด
3510.มองอินเดีย.mp3________9.1(39.54)__ดาวน์โหลด
3511.สาวัตถี.mp3___________9.6(41.02)__ดาวน์โหลด
3512.ใกล้ปีใหม่.mp3________10.2(42.45)__ดาวน์โหลด
3513.เมืองอินเดีย.mp3_______9.7(41.28)__ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 34

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 34

DhammaKlayTook Vol.34

เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.ปรารภวันเทโว12-10-48.mp3_____9.9(42.23)___ดาวน์โหลด
02.กษัตริย์สำคัญที่บิดา13-10-48.mp3_10.5(44.49)___ดาวน์โหลด
03.เตรียมเจริญวิปัสสนา15-10-48.mp3_33.9(145.00)___ดาวน์โหลด
04.พระนันทะ15-10-48.mp3________10.3(44.03)___ดาวน์โหลด
05.กรรม19-10-48.mp3___________9.8(42.06)___ดาวน์โหลด
06.กรรมโตเทยย20-10-48.mp3______10.1(43.17)___ดาวน์โหลด
07.อธิบายปฏิบัติ22-10-48.mp3______10.0(42.40)___ดาวน์โหลด
08.การทำบุญ24-10-48.mp3________10.3(44.02)___ดาวน์โหลด
09.ทางบุญ27-10-48.mp3_________9.9(42.16)___ดาวน์โหลด
10.ทางบุญ02.31-10-48.mp3________9.9(42.24)___ดาวน์โหลด
11.ธาตุ4 2-11-48.mp3____________9.6(41.18)___ดาวน์โหลด
12.เรื่องถวายผ้า7-11-48.mp3________10.0(42.47)___ดาวน์โหลด
13.ทำบุญกาลทาน9-11-48.mp3______13.29(56.42)___ดาวน์โหลด
14.ทีฆาวุกุมาร11-11-48.mp3________9.5(40.37)___ดาวน์โหลด
15.อันตรายิกธรรม12-11-48.mp3______10.1(43.05)___ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 33

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 33

DhammaKlayTook Vol.33

เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.คนไม่ฉลาด 20-9-48___________10.3(43.59)___ดาวน์โหลด
02.น้ำผึ้งหยดเดียว22-9-48_________10.6(45.34)___ดาวน์โหลด
03.เห็นกงจักร์เป็นดอกบัว28-9-48_____9.4(10.14)___ดาวน์โหลด
04.สุดยอดธรรม18-9-48___________20.2(86.10)___ดาวน์โหลด
05.อารัมมณู-ลักขณูปนิชฌาน26-9-48__18.1(77.54)___ดาวน์โหลด
06.อบรมอุปทานขันธ์5.3-9-48______15.9(67.54)___ดาวน์โหลด
07.พระยามิลินทร์29-9-48_________10.3(44.0)___ดาวน์โหลด
08.เรื่องวิปัสสนา1-10-48__________32.3(138.02)__ดาวน์โหลด
09.ภิกษุละความเพียร1-10-48_______10.0(42.53)___ดาวน์โหลด
10.พระผู้เมตตา5-10-48__________10.4(44.39)___ดาวน์โหลด
11.ปัญจสตภิกขุ8-10-48__________10.6(45.28)___ดาวน์โหลด
12.หนักแผ่นดิน10-10-48_________10.2(43.56)___ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย