วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 37
ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 37

DhammaKlayTook Vol.37


เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)


01.เรื่องญาณ.mp3_______10.0(43.00)____ดาวน์โหลด
02.เริ่มวิสุทธิมัค(1).mp3___15.3(65.30)
_____ดาวน์โหลด
03.วิสุทธิมัค(2).mp3_____14.0(59.48)_____ดาวน์โหลด
04.การพัฒนาจิต.mp3_____9.9(42.25)______ดาวน์โหลด
05.กรรมสุภมานพ.mp3____9.6(41.04)_____ดาวน์โหลด
06.ปฏิบัติธรรม.mp3______9.7(41.34)_____ดาวน์โหลด
07.ทาง7สาย.mp3_______10.1(42.12)_____ดาวน์โหลด
08.นางปติปูชิกา.mp3_____9.7(41.37)______ดาวน์โหลด
09.ประเพณีสงกรานต์.mp3__10.0(43.04)____ดาวน์โหลด
10.วัฒนธรรมสงกรานต์.mp3_9.9(42.24)_____ดาวน์โหลด
11ความโลภ.mp3________9.6(41.16)_____ดาวน์โหลด
12.เรื่องปัญญา.mp3_______9.8(42.05)____ดาวน์โหลด
13.เทวธรรม.mp3_________10.0(43.03)___ดาวน์โหลด
14.ผู้ตั้งอยู่ในธรรม.mp3_____9.9(42.35)____ดาวน์โหลด
15.การดูจิต.mp3_________10.0(42.45)____ดาวน์โหลด
16.อบรมปฏิบัติธรรม.mp3___12.3(52.44)____ดาวน์โหลด
17.ประโยชน์ในชาติหน้า.mp3_8.8(37.39)_____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 36
ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 36

DhammaKlayTook Vol.36เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.ลุมพีนี16-1-49.mp3_________9.7(41.23)___ดาวน์โหลด
02.ปัจฉิมโพธิกาล19-1-49.mp3____9.5(40.32)__ดาวน์โหลด
03.คนมีสิริ21-1-49.mp3________9.7(41.39)___ดาวน์โหลด
04.หนุนหมอนไม้28-1-49.mp3____9.2(39.15)___ดาวน์โหลด
05.ตอนปรินิพพาน1-2-49.mp3____9.4(40.11)___ดาวน์โหลด
06.มหากัปปินะ 4-2-49.mp3______9.5(40.52)___ดาวน์โหลด
07การปฏิบัติ.mp3_____________9.4(40.12)___ดาวน์โหลด
08.พระวนวาสีติสสะ18-2-49.mp3___10.5(45.03)__ดาวน์โหลด
09.อบรมปฏิบัติ 20-2-49.mp3_____10.8(46.13)__ดาวน์โหลด
10.กรรมเวรและปฏิบัติ25-2-49.mp3_9.9(42.29)___ดาวน์โหลด
11.ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติ1-3-49.mp3__10.1(43.14)___ดาวน์โหลด
12.ตอนปฏิบัติจงกรม2-3-49.mp3__10.0(42.43)___ดาวน์โหลด
13.ปฏิบัติตอนจิต4-3-49.mp3____9.7(41.34)____ดาวน์โหลด
14.เตือนสติ11-3-49.mp3______9.6(41.11)____ดาวน์โหลด
15.ปรารภบุญ15-3-49.mp3_____10.0(43.01)___ดาวน์โหลด
16.ความยาก 4 อย่าง.mp3______10.1(43.27)___ดาวน์โหลด
17.เปรตงู-กา18-3-49.mp3_____10.0(42.48)___ดาวน์โหลด
18.เทศน์งานศพโยมจำรัส.mp3___9.0(38.48)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย