วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 40

สิ้นโศก โชคดี ปีใหม่

สุขกาย สุขใจ ทั่วหน้า

ชีวิต ชีวี ชีวา

คู่ควร คุ้มค่า ธรรมครอง


ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 40 (ชุดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่)

DhammaKlayTook Vol.40เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.ศีลธรรมกลับมา25-9-49.mp3______12.0(41.11)____ดาวน์โหลด
02.ทิฏฐธัมมะ26-9-49.mp3_________11.6(39.41)____ดาวน์โหลด
03.อุบายของวิปัสสนา27-9-49.mp3____16.3(55.53)____ดาวน์โหลด
04.เดินจงกรม28-9-49.mp3_________12.0(41.16)____ดาวน์โหลด
05.พิธีทำบุญงานศพ29-9-49.mp3_____12.3(41.59)____ดาวน์โหลด
06.อบายมุข30-9-49.mp3__________11.9(40.46)____ดาวน์โหลด
07.การปฏิบัติ.mp3_______________11.9(40.52)____ดาวน์โหลด
08.ละธรรมดำ4-10-49.mp3_________11.8(40.21)____ดาวน์โหลด
09.กัลยาณมิตร5-10-49.mp3________13.3(45.24)____ดาวน์โหลด
10.พระกังขาเรวตะ6-10-49.mp3______11.9(40.52)____ดาวน์โหลด
11.สัปปทาสภิกขุl7-10-49.mp3_______11.7(40.14)____ดาวน์โหลด
12.อิริยาบถย่อย-ใหญ่26-10-49.mp3___10.7(36.33)____ดาวน์โหลด
13อิริยาบถย่อยและใหญ่28-10-49.mp3_12.3(42.06)____ดาวน์โหลด
14.รอยร้าว1-11-49.mp3___________11.6(39.45)____ดาวน์โหลด
15.รัตนสูตร4-11-49.mp3__________12.1(41.29)____ดาวน์โหลด
16.ความประมาท6-11-49.mp3______11.7(40.10)____ดาวน์โหลด
17.ความเสื่อม8-11-49.mp3________11.3(38.45)____ดาวน์โหลด
18.กรรมเวร9-11-49.mp3__________11.3(38.43)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 39


ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 39

DhammaKlayTook Vol.39
เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.จิตเป็นใหญ่25-8-49.mp3______10.0(42.52)____ดาวน์โหลด
02.พหูสูตร26-8-49.mp3________9.9(42.16)____ดาวน์โหลด
03.อนุรุทธกุมาร28-8-49.mp3_____10.4(44.22)____ดาวน์โหลด
04.ปรารภแผ่นดิน29-8-49.mp3____10.5(44.50)____ดาวน์โหลด
05.นางอุบลเถรี30-8-49.mp3_____10.0(42.43)____ดาวน์โหลด
06.พระบิณโฑภาร ตอน01.mp3____10.0(42.43)____ดาวน์โหลด
07.พระบิณโฑภารตอนจบ02.mp3___10.3(44.02)____ดาวน์โหลด
08.ปาฏิกาชีวก6-9-49.mp3_______10.6(45.26)____ดาวน์โหลด
09.พรหมชาลสูตร9-9-49.mp3____9.7(41.26)____ดาวน์โหลด
10.ราตรียาว 11-9-49.mp3_______10.1(43.11)____ดาวน์โหลด
11.มัลลิกาแก้ปัญหา12-9-49.mp3___10.2(43.26)____ดาวน์โหลด
12.ควรรู้คุณผู้มีคุณ14-9-49.mp3___10.2(43.33)____ดาวน์โหลด
13.มาปฏิบัติกันเถิด16-9-49.mp3___9.8(42.12)____ดาวน์โหลด
14.ทางไปของจิต18-9-49.mp3____10.2(43.39)____ดาวน์โหลด
15.สุภัททเถระ21-9-49.mp3______10.2(43.43)____ดาวน์โหลด
16.ว่าด้วยตอนอิริยาบถ๔.mp3_____13.8(59.10)____ดาวน์โหลด
17.ปรารภผู้มีคุณ23-9-49.mp3____9.9(42.23)____ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 38
ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 38

DhammaKlayTook Vol.38


เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)


01.อัฏฐมีบูชา20-5-49.mp3________9.0(38.39)___ดาวน์โหลด
02.ธรรมปฏิบัติ3-6-49.mp3________9.1(39.06)
___ดาวน์โหลด
03.ธรรมราชา10-6-49.mp3________9.6(41.02)___ดาวน์โหลด
04.ความกตัญญูสารีบุตร17-6-49.mp3__10.1(43.14)___ดาวน์โหลด
05.ปริญญา3.24-6-49.mp3________10.3(44.01)___ดาวน์โหลด
06.ปัญหาพระยามิลิน1-7-49.mp3____9.7(41.41)___ดาวน์โหลด
07วันเข้าพรรษา 8-7-49.mp3_______9.8(42.03)___ดาวน์โหลด
08.จิตเกษม 9-8-46.mp3_________8.8(37.36)___ดาวน์โหลด
09.ผู้มีพระคุณ27-5-49.mp3_______10.2(43.40)___ดาวน์โหลด
10.ปรารภขันธ์และกตัญญู15-7-49.mp3_9.3(39.51)___ดาวน์โหลด
11.ความสมหวัง4.22-7-49.mp3_____9.5(40.47)___ดาวน์โหลด
12.อภัพพสูตร29-7-49.mp3________9.8(42.12)___ดาวน์โหลด
13.เวลามสูตร3-8-49.mp3________10.7(45.39)___ดาวน์โหลด
14.อนุปุพพิกถา6-8-49.mp3_______9.7(41.26)___ดาวน์โหลด
15.อานนทสูตร15-8-49.mp3_______10.1(43.07)___ดาวน์โหลด
16.ชาณุสโสณีสูตร16-8-49.mp3____10.3(43.58)___ดาวน์โหลด
17.กรรมจักขุปาล21-8-49.mp3_____10.6(45.27)___ดาวน์โหลด
18.ความปรารถนา.mp3__________10.4(4.38)___ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย