วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 62

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 62

Dhamma Klay Took Vol.62


เรื่อง ___________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.วาจาพาลนักษัตร27-6-52.mp3______21.01(44.49)___ดาวน์โหลด
02.อบรมจิตที่ดิ้นรน28-6-52.mp3_______24.17(52.34)___ดาวน์โหลด
03.นายโกตุหริก 1-7-52.mp3__________20.13(42.57)___ดาวน์โหลด
04.นายโกตุหริก 2-7-52.mp3__________20.28(43.15)___ดาวน์โหลด
05.เรื่องของกระแสจิต4-7-52.mp3______21.09(44.59)___ดาวน์โหลด
06.โฆษกเศรษฐี 5-7-52.mp3_________24.12(51.28)___ดาวน์โหลด
07.ใกล้อาสาฬหบูชา6-7-52.mp3_______19.26(41.05)___ดาวน์โหลด
08.หลับน้อยตื่นนาน11-7-52.mp3_______19.30(41.11)___ดาวน์โหลด
09.อธิษฐานธรรม 12-7-52.mp3________24.32(51.53)___ดาวน์โหลด
10.ธรรมเข้าพรรษา 15-7-52.mp3_______19.95(42.33)___ดาวน์โหลด
11.อย่าประมาท27-12-52.mp3_________17.26(36.49)___ดาวน์โหลด
12.ปรารภกาล เวลา28-12-52.mp3_______20.07(42.49)___ดาวน์โหลด
13.ปีเก่า-ปีใหม่ 30--12-52.mp3________19.95(42.33)___ดาวน์โหลด
14.บุญทำให้รูปสวย5-1-53.mp3________20.13(42.56)___ดาวน์โหลด แก้
15.เศรษฐีขี้เหนียว 6-1-53.mp3________20.43(43.35)___ดาวน์โหลด
16.จิตนำพาไป7-1-53.mp3___________19.95(42.34)___ดาวน์โหลด
17.ปรารภกาลเวลา 10-1-53.mp3_______23.50(50.07)___ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 61

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 61

Dhamma Klay Took Vol.61


เรื่อง ___________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01..อนัตถปุจฉก6-6-52.mp3___________20.75(44.16)_____ดาวน์โหลด
02..พุทธพยากรณ์ปัญหา7-6-52.mp3______25.19(53.45)_____ดาวน์โหลด
03.ความปรารภนาของกัสสป8-6-52.mp3___20.80(44.22)_____ดาวน์โหลด
04.อรกสูตร.อนิจจธรรม9-6-52.mp3______20.28(43.15)_____ดาวน์โหลด
05.ทานมีผลมากน้อย10-6-52.mp3______20.52(43.47)____ดาวน์โหลด
06.อภิสันทสูตร(ห้วงบุญ)11-6-52.mp3____20.7(44.14)_____ดาวน์โหลด
07.อัคคิขันโธปมสูตร13-6-52.mp3_______20.73(44.14)___ดาวน์โหลด
08.จิตตานุปัสสนา14-6-52.mp3________23.81(50.47)____ดาวน์โหลด
09.จปลายมานสูตร15-6-52.mp3_______20.6(43.59)_____ดาวน์โหลด
10.ปชาบดีโคตมี16-6-52.mp3________20.5(43.46)______ดาวน์โหลด
11.ครองรักครองเรือน17-6-52.mp3______20.9(44.41)_____ดาวน์โหลด
12.ความอัศจรรย์ 18-6-52.mp3________20.39(43.30)_____ดาวน์โหลด
13.ปรารภธรรมเข้าพรรษา20-6-52.mp3___21.04(44.53)_____ดาวน์โหลด
14.ปรารภความสามัคคี21-6-52.mp3_____24.11(51.26)_____ดาวน์โหลด
15.ประเพณีเข้าพรรษา24-6-52.mp3_____20.74(44.15)_____ดาวน์โหลด
16.ประเพณีเข้าพรรษา25-6-52.mp3_____20.71(44.11)_____ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 60

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 60

Dhamma Klay Took Vol.60


เรื่อง ___________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.ผู้ประพฤติธรรม3-5-52.mp3_____24.3(51.52)____ดาวน์โหลด
02.อริยสัจหลังวิสาข9-5-52.mp3____19.5(41.38)____ดาวน์โหลด
03.บุตรนายโคมาตก์10-5-52.mp3____25.58(54.34)____ดาวน์โหลด
04.บุญศรัมทธา14-5-52.mp3_______18.58(39.38)____ดาวน์โหลด
05.ขณิกสมาธิ 4-12-48.mp3_______30.66(61.05)____ดาวน์โหลด
06.สุกรเปรต16-5-52.mp3_________19.38(41.21)____ดาวน์โหลด
07.เปรตหนู-งู 20-5-52.mp3________19.81(42.16)____ดาวน์โหลด
08.เหตุเข้าถึงธรรม21-5-52.mp3______20.15(42.59)____ดาวน์โหลด
09.ความชนะความแพ้23-5-52.mp3____21.07(44.57)____ดาวน์โหลด แก้
10.พระวังคีสะเถระ01.25-5-52.mp3____20.43(43.37)____ดาวน์โหลด
11.พระวังคีสะ 02.26-5-52.mp3_______19.67(41.58)____ดาวน์โหลด
12.พระประธานกัมมิก 30-5-52.mp3_____19.72(42.05)____ดาวน์โหลด
13.อบรมปฏิบัติ31-5-52.mp3_________24.21(51.39)____ดาวน์โหลด
14.ศีลกับธรรม 1-6-52.mp3__________20.39(43.30)____ดาวน์โหลด
15.คติของคนมีกิเลสและไม่มี2-6-52.mp3_20.33(43.22)____ดาวน์โหลด
16.การต่ออายุ3-6-52.mp3___________20.79(44.21)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย