วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 60

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 60

Dhamma Klay Took Vol.60


เรื่อง ___________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.ผู้ประพฤติธรรม3-5-52.mp3_____24.3(51.52)____ดาวน์โหลด
02.อริยสัจหลังวิสาข9-5-52.mp3____19.5(41.38)____ดาวน์โหลด
03.บุตรนายโคมาตก์10-5-52.mp3____25.58(54.34)____ดาวน์โหลด
04.บุญศรัมทธา14-5-52.mp3_______18.58(39.38)____ดาวน์โหลด
05.ขณิกสมาธิ 4-12-48.mp3_______30.66(61.05)____ดาวน์โหลด
06.สุกรเปรต16-5-52.mp3_________19.38(41.21)____ดาวน์โหลด
07.เปรตหนู-งู 20-5-52.mp3________19.81(42.16)____ดาวน์โหลด
08.เหตุเข้าถึงธรรม21-5-52.mp3______20.15(42.59)____ดาวน์โหลด
09.ความชนะความแพ้23-5-52.mp3____21.07(44.57)____ดาวน์โหลด แก้
10.พระวังคีสะเถระ01.25-5-52.mp3____20.43(43.37)____ดาวน์โหลด
11.พระวังคีสะ 02.26-5-52.mp3_______19.67(41.58)____ดาวน์โหลด
12.พระประธานกัมมิก 30-5-52.mp3_____19.72(42.05)____ดาวน์โหลด
13.อบรมปฏิบัติ31-5-52.mp3_________24.21(51.39)____ดาวน์โหลด
14.ศีลกับธรรม 1-6-52.mp3__________20.39(43.30)____ดาวน์โหลด
15.คติของคนมีกิเลสและไม่มี2-6-52.mp3_20.33(43.22)____ดาวน์โหลด
16.การต่ออายุ3-6-52.mp3___________20.79(44.21)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ5 พฤศจิกายน 2553 09:40

    file ที่ 09 ซ้ำกัน กับ file 08 เวลา download ไม่ปรากฏ link ครับ

    ตอบกลับลบ