วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 40

สิ้นโศก โชคดี ปีใหม่

สุขกาย สุขใจ ทั่วหน้า

ชีวิต ชีวี ชีวา

คู่ควร คุ้มค่า ธรรมครอง


ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 40 (ชุดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่)

DhammaKlayTook Vol.40เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.ศีลธรรมกลับมา25-9-49.mp3______12.0(41.11)____ดาวน์โหลด
02.ทิฏฐธัมมะ26-9-49.mp3_________11.6(39.41)____ดาวน์โหลด
03.อุบายของวิปัสสนา27-9-49.mp3____16.3(55.53)____ดาวน์โหลด
04.เดินจงกรม28-9-49.mp3_________12.0(41.16)____ดาวน์โหลด
05.พิธีทำบุญงานศพ29-9-49.mp3_____12.3(41.59)____ดาวน์โหลด
06.อบายมุข30-9-49.mp3__________11.9(40.46)____ดาวน์โหลด
07.การปฏิบัติ.mp3_______________11.9(40.52)____ดาวน์โหลด
08.ละธรรมดำ4-10-49.mp3_________11.8(40.21)____ดาวน์โหลด
09.กัลยาณมิตร5-10-49.mp3________13.3(45.24)____ดาวน์โหลด
10.พระกังขาเรวตะ6-10-49.mp3______11.9(40.52)____ดาวน์โหลด
11.สัปปทาสภิกขุl7-10-49.mp3_______11.7(40.14)____ดาวน์โหลด
12.อิริยาบถย่อย-ใหญ่26-10-49.mp3___10.7(36.33)____ดาวน์โหลด
13อิริยาบถย่อยและใหญ่28-10-49.mp3_12.3(42.06)____ดาวน์โหลด
14.รอยร้าว1-11-49.mp3___________11.6(39.45)____ดาวน์โหลด
15.รัตนสูตร4-11-49.mp3__________12.1(41.29)____ดาวน์โหลด
16.ความประมาท6-11-49.mp3______11.7(40.10)____ดาวน์โหลด
17.ความเสื่อม8-11-49.mp3________11.3(38.45)____ดาวน์โหลด
18.กรรมเวร9-11-49.mp3__________11.3(38.43)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 39


ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 39

DhammaKlayTook Vol.39
เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.จิตเป็นใหญ่25-8-49.mp3______10.0(42.52)____ดาวน์โหลด
02.พหูสูตร26-8-49.mp3________9.9(42.16)____ดาวน์โหลด
03.อนุรุทธกุมาร28-8-49.mp3_____10.4(44.22)____ดาวน์โหลด
04.ปรารภแผ่นดิน29-8-49.mp3____10.5(44.50)____ดาวน์โหลด
05.นางอุบลเถรี30-8-49.mp3_____10.0(42.43)____ดาวน์โหลด
06.พระบิณโฑภาร ตอน01.mp3____10.0(42.43)____ดาวน์โหลด
07.พระบิณโฑภารตอนจบ02.mp3___10.3(44.02)____ดาวน์โหลด
08.ปาฏิกาชีวก6-9-49.mp3_______10.6(45.26)____ดาวน์โหลด
09.พรหมชาลสูตร9-9-49.mp3____9.7(41.26)____ดาวน์โหลด
10.ราตรียาว 11-9-49.mp3_______10.1(43.11)____ดาวน์โหลด
11.มัลลิกาแก้ปัญหา12-9-49.mp3___10.2(43.26)____ดาวน์โหลด
12.ควรรู้คุณผู้มีคุณ14-9-49.mp3___10.2(43.33)____ดาวน์โหลด
13.มาปฏิบัติกันเถิด16-9-49.mp3___9.8(42.12)____ดาวน์โหลด
14.ทางไปของจิต18-9-49.mp3____10.2(43.39)____ดาวน์โหลด
15.สุภัททเถระ21-9-49.mp3______10.2(43.43)____ดาวน์โหลด
16.ว่าด้วยตอนอิริยาบถ๔.mp3_____13.8(59.10)____ดาวน์โหลด
17.ปรารภผู้มีคุณ23-9-49.mp3____9.9(42.23)____ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 38
ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 38

DhammaKlayTook Vol.38


เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)


01.อัฏฐมีบูชา20-5-49.mp3________9.0(38.39)___ดาวน์โหลด
02.ธรรมปฏิบัติ3-6-49.mp3________9.1(39.06)
___ดาวน์โหลด
03.ธรรมราชา10-6-49.mp3________9.6(41.02)___ดาวน์โหลด
04.ความกตัญญูสารีบุตร17-6-49.mp3__10.1(43.14)___ดาวน์โหลด
05.ปริญญา3.24-6-49.mp3________10.3(44.01)___ดาวน์โหลด
06.ปัญหาพระยามิลิน1-7-49.mp3____9.7(41.41)___ดาวน์โหลด
07วันเข้าพรรษา 8-7-49.mp3_______9.8(42.03)___ดาวน์โหลด
08.จิตเกษม 9-8-46.mp3_________8.8(37.36)___ดาวน์โหลด
09.ผู้มีพระคุณ27-5-49.mp3_______10.2(43.40)___ดาวน์โหลด
10.ปรารภขันธ์และกตัญญู15-7-49.mp3_9.3(39.51)___ดาวน์โหลด
11.ความสมหวัง4.22-7-49.mp3_____9.5(40.47)___ดาวน์โหลด
12.อภัพพสูตร29-7-49.mp3________9.8(42.12)___ดาวน์โหลด
13.เวลามสูตร3-8-49.mp3________10.7(45.39)___ดาวน์โหลด
14.อนุปุพพิกถา6-8-49.mp3_______9.7(41.26)___ดาวน์โหลด
15.อานนทสูตร15-8-49.mp3_______10.1(43.07)___ดาวน์โหลด
16.ชาณุสโสณีสูตร16-8-49.mp3____10.3(43.58)___ดาวน์โหลด
17.กรรมจักขุปาล21-8-49.mp3_____10.6(45.27)___ดาวน์โหลด
18.ความปรารถนา.mp3__________10.4(4.38)___ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 37
ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 37

DhammaKlayTook Vol.37


เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)


01.เรื่องญาณ.mp3_______10.0(43.00)____ดาวน์โหลด
02.เริ่มวิสุทธิมัค(1).mp3___15.3(65.30)
_____ดาวน์โหลด
03.วิสุทธิมัค(2).mp3_____14.0(59.48)_____ดาวน์โหลด
04.การพัฒนาจิต.mp3_____9.9(42.25)______ดาวน์โหลด
05.กรรมสุภมานพ.mp3____9.6(41.04)_____ดาวน์โหลด
06.ปฏิบัติธรรม.mp3______9.7(41.34)_____ดาวน์โหลด
07.ทาง7สาย.mp3_______10.1(42.12)_____ดาวน์โหลด
08.นางปติปูชิกา.mp3_____9.7(41.37)______ดาวน์โหลด
09.ประเพณีสงกรานต์.mp3__10.0(43.04)____ดาวน์โหลด
10.วัฒนธรรมสงกรานต์.mp3_9.9(42.24)_____ดาวน์โหลด
11ความโลภ.mp3________9.6(41.16)_____ดาวน์โหลด
12.เรื่องปัญญา.mp3_______9.8(42.05)____ดาวน์โหลด
13.เทวธรรม.mp3_________10.0(43.03)___ดาวน์โหลด
14.ผู้ตั้งอยู่ในธรรม.mp3_____9.9(42.35)____ดาวน์โหลด
15.การดูจิต.mp3_________10.0(42.45)____ดาวน์โหลด
16.อบรมปฏิบัติธรรม.mp3___12.3(52.44)____ดาวน์โหลด
17.ประโยชน์ในชาติหน้า.mp3_8.8(37.39)_____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 36
ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 36

DhammaKlayTook Vol.36เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.ลุมพีนี16-1-49.mp3_________9.7(41.23)___ดาวน์โหลด
02.ปัจฉิมโพธิกาล19-1-49.mp3____9.5(40.32)__ดาวน์โหลด
03.คนมีสิริ21-1-49.mp3________9.7(41.39)___ดาวน์โหลด
04.หนุนหมอนไม้28-1-49.mp3____9.2(39.15)___ดาวน์โหลด
05.ตอนปรินิพพาน1-2-49.mp3____9.4(40.11)___ดาวน์โหลด
06.มหากัปปินะ 4-2-49.mp3______9.5(40.52)___ดาวน์โหลด
07การปฏิบัติ.mp3_____________9.4(40.12)___ดาวน์โหลด
08.พระวนวาสีติสสะ18-2-49.mp3___10.5(45.03)__ดาวน์โหลด
09.อบรมปฏิบัติ 20-2-49.mp3_____10.8(46.13)__ดาวน์โหลด
10.กรรมเวรและปฏิบัติ25-2-49.mp3_9.9(42.29)___ดาวน์โหลด
11.ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติ1-3-49.mp3__10.1(43.14)___ดาวน์โหลด
12.ตอนปฏิบัติจงกรม2-3-49.mp3__10.0(42.43)___ดาวน์โหลด
13.ปฏิบัติตอนจิต4-3-49.mp3____9.7(41.34)____ดาวน์โหลด
14.เตือนสติ11-3-49.mp3______9.6(41.11)____ดาวน์โหลด
15.ปรารภบุญ15-3-49.mp3_____10.0(43.01)___ดาวน์โหลด
16.ความยาก 4 อย่าง.mp3______10.1(43.27)___ดาวน์โหลด
17.เปรตงู-กา18-3-49.mp3_____10.0(42.48)___ดาวน์โหลด
18.เทศน์งานศพโยมจำรัส.mp3___9.0(38.48)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 35ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 35

DhammaKlayTook Vol.35เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)


3501.เรื่องใจเป็นใหญ่.mp3_____9.8(42.09)__ดาวน์โหลด
3502.เหตุเห็นธรรม.mp3______11.2(47.48)__ดาวน์โหลด
3503.บูชาลอยกระทง.mp3_____10.2(43.31)__ดาวน์โหลด
3504.พรหมจรรย์.mp3________9.9(42.25)___ดาวน์โหลด
3505.พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัด.mp3_10.0(42.42)__ดาวน์โหลด
3506.อนาถบิณฑิกสร้างวัด.mp3__10.2(42.51)__ดาวน์โหลด
3507.บุญอุทิศและพระ.mp3_____10.0(43.03)__ดาวน์โหลด
3508ปลูกศรัทธา.mp3________9.3(39.54)__ดาวน์โหลด
3509.กรรมของนางสามาวดี.mp3_10.2(43.51)__ดาวน์โหลด
3510.มองอินเดีย.mp3________9.1(39.54)__ดาวน์โหลด
3511.สาวัตถี.mp3___________9.6(41.02)__ดาวน์โหลด
3512.ใกล้ปีใหม่.mp3________10.2(42.45)__ดาวน์โหลด
3513.เมืองอินเดีย.mp3_______9.7(41.28)__ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 34

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 34

DhammaKlayTook Vol.34

เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.ปรารภวันเทโว12-10-48.mp3_____9.9(42.23)___ดาวน์โหลด
02.กษัตริย์สำคัญที่บิดา13-10-48.mp3_10.5(44.49)___ดาวน์โหลด
03.เตรียมเจริญวิปัสสนา15-10-48.mp3_33.9(145.00)___ดาวน์โหลด
04.พระนันทะ15-10-48.mp3________10.3(44.03)___ดาวน์โหลด
05.กรรม19-10-48.mp3___________9.8(42.06)___ดาวน์โหลด
06.กรรมโตเทยย20-10-48.mp3______10.1(43.17)___ดาวน์โหลด
07.อธิบายปฏิบัติ22-10-48.mp3______10.0(42.40)___ดาวน์โหลด
08.การทำบุญ24-10-48.mp3________10.3(44.02)___ดาวน์โหลด
09.ทางบุญ27-10-48.mp3_________9.9(42.16)___ดาวน์โหลด
10.ทางบุญ02.31-10-48.mp3________9.9(42.24)___ดาวน์โหลด
11.ธาตุ4 2-11-48.mp3____________9.6(41.18)___ดาวน์โหลด
12.เรื่องถวายผ้า7-11-48.mp3________10.0(42.47)___ดาวน์โหลด
13.ทำบุญกาลทาน9-11-48.mp3______13.29(56.42)___ดาวน์โหลด
14.ทีฆาวุกุมาร11-11-48.mp3________9.5(40.37)___ดาวน์โหลด
15.อันตรายิกธรรม12-11-48.mp3______10.1(43.05)___ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 33

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 33

DhammaKlayTook Vol.33

เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.คนไม่ฉลาด 20-9-48___________10.3(43.59)___ดาวน์โหลด
02.น้ำผึ้งหยดเดียว22-9-48_________10.6(45.34)___ดาวน์โหลด
03.เห็นกงจักร์เป็นดอกบัว28-9-48_____9.4(10.14)___ดาวน์โหลด
04.สุดยอดธรรม18-9-48___________20.2(86.10)___ดาวน์โหลด
05.อารัมมณู-ลักขณูปนิชฌาน26-9-48__18.1(77.54)___ดาวน์โหลด
06.อบรมอุปทานขันธ์5.3-9-48______15.9(67.54)___ดาวน์โหลด
07.พระยามิลินทร์29-9-48_________10.3(44.0)___ดาวน์โหลด
08.เรื่องวิปัสสนา1-10-48__________32.3(138.02)__ดาวน์โหลด
09.ภิกษุละความเพียร1-10-48_______10.0(42.53)___ดาวน์โหลด
10.พระผู้เมตตา5-10-48__________10.4(44.39)___ดาวน์โหลด
11.ปัญจสตภิกขุ8-10-48__________10.6(45.28)___ดาวน์โหลด
12.หนักแผ่นดิน10-10-48_________10.2(43.56)___ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 32

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 32

DhammaKlayTook Vol.32

เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01. เรื่องความโกรธ18-8-48.mp3_____10.3(44.06)___ดาวน์โหลด
02. พิจารณาอสุภะ19-8-48.mp3______10.0(42.43)___ดาวน์โหลด
03. เรื่องวิสุทธิ 7.-20-8-48.mp3______10.5(45.11)___ดาวน์โหลด
04. กัมมสัทธา22-8-48.mp3________10.6(45.17)___ดาวน์โหลด
05. วิปากศัรทธา23-8-48.mp3_______10.6(45.29)___ดาวน์โหลด
06. สัทธา 4 ประเภท24-8-48.mp3____10.5(44.54)___ดาวน์โหลด
07. การหยั่งลงสู่ศาสนา25-8-48.mp3___10.5(44.50)___ดาวน์โหลด
08. เหตุให้เกิดบุญ26-8-48.mp3______10.5(45.12)___ดาวน์โหลด
09. เหตุให้เกิดวิปัสสนา27-8-48.mp3___9.8(41.54)___ดาวน์โหลด
10. กระแสโลกกระแสธรรม2-9-48.mp3__10.1(43.20)___ดาวน์โหลด
11. กระแสธรรม 6-9-48.mp3________10.6(45.18)___ดาวน์โหลด
12. ประโยชน์ 3.8-9-48.mp3________9.8(41.59)___ดาวน์โหลด
13. แนวสติปัฏฐาน4.10-9-48.mp3____8.8(37.51)___ดาวน์โหลด
14. เลี้ยงมารดาบิดา13-9-48.mp3_____10.2(43.45)___ดาวน์โหลด
15. การคบหา 12-9-48.mp3_________8.4(36.06)___ดาวน์โหลด
16. อบรมภาคปฏิบัติ17-9-48.mp3_____10.5(44.50)___ดาวน์โหลด
17.ปัสเสนทิโกศล19-9-48.mp3_______10.0(42.53)___ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 31

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 31

DhammaKlayTook Vol.31

เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.เตือนสติ8-7-48__________9.9(42.23)____ดาวน์โหลด
02.กรรมของเปรต9-7-48_______10.2(43.38)____ดาวน์โหลด
03.อุบายคลายทุกข์ในรูปนาม11-7-48__10.1(43.23)____ดาวน์โหลด
04.อุบายการปฏิบัติ1-7-48_______10.1(43.22)____ดาวน์โหลด
05.จะปฏิบัติอย่างไร16-7-48______10.1(43.24)____ดาวน์โหลด
06.ปฏิบัติตอนเดินจงกรม18-7-48____10.1(43.17)____ดาวน์โหลด
07.ฝึกอิริยาบท 4 19-7-48_______9.5(43.00)____ดาวน์โหลด
08.ภิกษุห้ารูปกับทวาร 5 .25-7-48___9.9(40.38)____ดาวน์โหลด
09.รอยร้าวของศีล 26-7-48______10.2(42.21)____ดาวน์โหลด
10.พระนังคลกูกเถระ27-7-48_____10.1(43.42)____ดาวน์โหลด
11.อาฬาวกยักข์ 28-7-48_______9.9(43.17)____ดาวน์โหลด
12.การสะสมบุญ 30-7-48______10.1(42.19)____ดาวน์โหลด
13.พระอุบาลีเถระ1-8-48_______10.1(43.23)____ดาวน์โหลด
14.กรรมอชาตศัตรู3-8-48_______100(42.55)____ดาวน์โหลด
15.ปลูกศรัทธา15-8-48_______9.8(42.10)____ดาวน์โหลด
16.พระอัสชิเถระ16-8-48_______10.5(44.48)____ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 30

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 30

DhammaKlayTook Vol.30

เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.คำว่ารูปนาม_________9.7(40.35)___ดาวน์โหลด
02.ปฏิบัติธรรม1_________9.3(39.13)___ดาวน์โหลด
03.ปฏิบัติธรรม2_________10.7(44.52)___ดาวน์โหลด
04.เศรษฐีไม่มีบุตร_______10.9(42.53)___ดาวน์โหลด
05.พระกปิล____________10.2(44.26)___ดาวน์โหลด
06.การสวดพระอภิธรรม____10.6(42.58)___ดาวน์โหลด
07.ธัมมสังคณี__________10.2(44.17)___ดาวน์โหลด
08.วิ ธา ปุ_____________10.5(43.36)___ดาวน์โหลด
09.ก-ยปัฏฐาน__________10.4(43.21)___ดาวน์โหลด
10.การปฏิบัติบูชา________10.3(40.58)___ดาวน์โหลด
11.อนัตตลักขณะ________9.8(44.40)___ดาวน์โหลด
12.ธรรมปฏิบัติ__________10.6(42.43)___ดาวน์โหลด
13.กรรมของสัตว์________10.2(45.10)___ดาวน์โหลด
14.พระยอดกตัญญู_______10.8(45.10)___ดาวน์โหลด
15.การสร้างบารมี_______10.5(44.05)___ดาวน์โหลด
16.พระฉันทะ__________10.1(42.26)___ดาวน์โหลด
17.วิธีการละวาง________10.4(43.48)___ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 29

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 29
DhammaKlayTook Vol.29

เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.สังสารวัฏ___________9.6(41.11)___ดาวน์โหลด
02.วันหลังสงกรานต์_______10.6(45.19)___ดาวน์โหลด
03.ความสันโดษ_________9.8(41.51)___ดาวน์โหลด
04.บารมีพระเขมา________10.7(46.03)___ดาวน์โหลด
05.เครื่องผูก____________10.3(44.15)___ดาวน์โหลด
06.คำว่าปฏิบัติ__________10.3(44.16)___ดาวน์โหลด
07.อบรมจิต____________10.1(43.30)___ดาวน์โหลด
08.ปรับอินทรีย์__________10.3(44.01)___ดาวน์โหลด
09.ปรารภธรรม__________10.2(43.41)___ดาวน์โหลด
10.เริ่มบารมี____________10.3(44.16)___ดาวน์โหลด
11.อยู่กับปัจจุบัน_________9.9(42.32)____ดาวน์โหลด
12.อยู่กับปัจจุบัน2________10.8(46.20)___ดาวน์โหลด
13.อย่าลืมคนแก่_________10.4(44.29)___ดาวน์โหลด
14.อบรมปฏิบัติ__________10.4(44.46)___ดาวน์โหลด
15.อบรมปฏิบัติธรรม_______10.7(45.57)___ดาวน์โหลด
16.ทสพลญาณ__________10.2(43.32)___ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 28


ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 28
DhammaKlayTook Vol.28

เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.
วันมาฆบูชา___________9.4(41.34)__ดาวน์โหลด
02.การทำบุญบูชา_________9.4(40.09)__ดาวน์โหลด
03.กรรมทวาร___________10.1(43.23)__ดาวน์โหลด
04.มโนกรรมสุจริต__________10.1(43.19)__ดาวน์โหลด
05.การกำหนดจิต__________10.5(45.08)__ดาวน์โหลด
06.การเข้าถึงธรรม__________16.6(71.03)__ดาวน์โหลด
07.ปรารภธรรมปฏิบัติ_________9.9(42.20)__ดาวน์โหลด
08.ปรารภความเพียร_________10.1(43.10)__ดาวน์โหลด
09.ทิศ ๖ ______________9.9(42.37)__ดาวน์โหลด
10.อุบายการปฏิบัติ__________9.5(40.55)__ดาวน์โหลด
11.บรรยายภาคปฏิบัติ_________10.0(42.40)__ดาวน์โหลด
12.อาหาร๔ _____________10.8(46.28)__ดาวน์โหลด
13.การศึกษา_____________10.5(45.01)__ดาวน์โหลด
14.พระนาลกะเถระ__________10.3(44.10)__ดาวน์โหลด
15.ยสเศรษฐี_____________10.1(43.17)__ดาวน์โหลด
16.ชฏิล3พี่น้อง____________10.2(42.41)__ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 27ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 27
DhammaKlayTook Vol.27

เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.
อาพาธธรรม__________10.3(43.09)___ดาวน์โหลด
02.พระโสลก___________10.4(43.30)___ดาวน์โหลด
03.ธัมมารามเถระ_________10.1(42.36)___ดาวน์โหลด
04.กถาวัตถุ____________10.5(44.03)___ดาวน์โหลด
05.อบรมจิต____________10.4(43.52)___ดาวน์โหลด
06.อบรมจิตปฏิบัติ 1________10.2(43.02)___ดาวน์โหลด
07.อบรมจิตปฏิบัติ 2________10.3(43.20)___ดาวน์โหลด
08.อบรมวิปัสสนา__________10.1(42.18)___ดาวน์โหลด
09.อบรมการปฏิบัติ 1________11.0(46.11)___ดาวน์โหลด
10.อบรมการปฏิบัติ 2________10.4(43.35)___ดาวน์โหลด
11.อบรมการปฏิบัติ 3________10.2(43.00)___ดาวน์โหลด
12.อบรมจิต_____________10.2(42.52)___ดาวน์โหลด
13.อานิสงส์เมตตา__________10.3(43.12)___ดาวน์โหลด
14.อุบายปฏิบัติ___________10.2(42.59)___ดาวน์โหลด
15.อบรมธรรมปฏิบัติ_________10.6(44.37)___ดาวน์โหลด
16.กรรม_______________9.9(41.46)___ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 26


ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 26

เรื่อง__________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.กรรมของพระพุทธเจ้า
________10.6(45.07)__ดาวน์โหลด
02.ความสวัสดี____________10.2(43.08)__ดาวน์โหลด
03.รอยกรรม1_____________10.0(42.47)__ดาวน์โหลด
04.รอยกรรม2_____________9.9(42.32)__ดาวน์โหลด
05.
เศรษฐีไม่มีบุตร___________10.2(43.44)__ดาวน์โหลด
06.อยู่ใกล้บัณฑิต___________9.9(42.08)__ดาวน์โหลด
07.สมาธิกับวิปัสสนา___________14.1(61.23)__ดาวน์โหลด
08.ธรรมทายาท_____________11.7(50.11)__ดาวน์โหลด
09.ปัญหาธรรม______________10.1(43.01)__ดาวน์โหลด
10.ลูกกับพ่อแม่______________10.5(44.57)__ดาวน์โหลด
11.ธรรมปฏิบัติ______________10.8(46.15)__ดาวน์โหลด
12.การกำหนดวิปัสสนา___________10.9(46.36)__ดาวน์โหลด
13.ธรรมคือหน้าที่______________10.5(45.04)__ดาวน์โหลด
14.พูดเรื่องจิต_______________10.3(44.04)__ดาวน์โหลด
15.ธุลีคือกิเลส_______________10.1(43.20)__ดาวน์โหลด
16.กรรมของพระสีวลี____________10.3(44.04)__ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย