วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 48

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 48

DhammaKlayTook Vol.48
เรื่อง______________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.สัจจะ2 10-9-50.mp3___________11.5(39.21)____ดาวน์โหลด
02.สัปปุริสธรรม11-9-50.mp3________12.2(41.40)____ดาวน์โหลด
03.ศีลอทินนาทาน13-9-50.mp3______11.9(40.53)____ดาวน์โหลด
04.ตามรอยกรรม17-9-50.mp3_______11.8(40.17)____ดาวน์โหลด
05.ภิกษุไข้ 18-9-50.mp3__________12.4(42.32)____ดาวน์โหลด
06.สงเคราะห์บุตร-ภรรยา22-9-50.mp3_11.9(40.44)____ดาวน์โหลด
07.พระโปฐิลเถระ29-9-50.mp3______12.4(42.31)____ดาวน์โหลด
08.พระปิโลติกเถระ1-10-50.mp3_____12.2(41.45)____ดาวน์โหลด
09.เหตุให้นิพพาน2-10-50.mp3______12.0(41.04)____ดาวน์โหลด
10.อบรมธรรมะ3-10-50.mp3________12.2(41.38)____ดาวน์โหลด
11.อบรมเริ่มปฏิบัติ17-10-50.mp3_____12.1(41.30)____ดาวน์โหลด
12.อบรมปฏิบัติ22-10-50.mp3_______11.9(40.45)____ดาวน์โหลด
13.เรื่องจิตนำไป23-10-50.mp3______12.7(43.33)____ดาวน์โหลด
14.รู้จักบุญ31-10-50.mp3__________11.8(40.23)____ดาวน์โหลด
15.อบรมธรรมะ6-11-50.mp3________12.0(41.04)____ดาวน์โหลด
16.ภาคิเนยสังฆรักขิต8-12-50.mp3____11.6(39.49)____ดาวน์โหลด
17.อธิปไตย3อย่าง 10-12-50.mp3_____12.6(43.12)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 47
ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 47

DhammaKlayTook Vol.47
เรื่อง______________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.โรหิตตัสส24-7-50.mp3______12.4(42.19)____ดาวน์โหลด
02.วินัยพระกับโยม28-7-50.mp3___12.9(44.02)____ดาวน์โหลด
03.กรรมและอุโบสถ6-8-50.mp3___10.9(37.30)____ดาวน์โหลด
04.ทานที่มีผลมาก8-8-50.mp3____11.9(40.50)____ดาวน์โหลด
05.เรื่องตา-หู9-8-50.mp3_______12.1(41.25)____ดาวน์โหลด
06.นกมัยหกะ 15-8-50.mp3______12.4(42.28)____ดาวน์โหลด
07.ความปรารถนา18-8-50.mp3___14.4(49.29)____ดาวน์โหลด
08.สังขารูปปัตติสูตร18-8-50.mp3__17.9(61.01)____ดาวน์โหลด
09.ตปะ 20-8-50.mp3__________12.1(41.20)____ดาวน์โหลด
10.จิตตหัตถเถระ22-8-50.mp3____12.0(41.13)____ดาวน์โหลด
11.การบวชจูง22-8-50.mp3______7.8(25.38)____ดาวน์โหลด
12.อุบายการปฏิบัติ25-8-50.mp3___12.7(43.32)____ดาวน์โหลด
13.ต้นคดปลายตรง27-8-50.mp3___13.0(44.34)____ดาวน์โหลด
14.เหตุที่ไม่วิวาทกัน1-9-50.mp3___12.9(44.07)____ดาวน์โหลด
15.พระโตเทยยะ4-9-50.mp3_____13.10(44.42)____ดาวน์โหลด
16.ทาน25นาที5-9-50.mp3______7.4(25.35)_____ดาวน์โหลด
17.กัลยาณมิตร8-9-50.mp3______12.0(41.13)____ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 46


ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 46

DhammaKlayTook Vol.46

ชุดพิเศษวันตรุษจีน

เรื่อง______________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.พระราหุลตอน1,19-6-50.mp3____12.2(41.43)____ดาวน์โหลด
02.พระราหุลตอน02,20-6-50.mp3___11.9(40.55)____ดาวน์โหลด
03.พระราหุลตอนจบ22-6-50.mp3___11.6(39.43)____ดาวน์โหลด
04.ศรัทธา25-6-50.mp3__________11.9(40.41)____ดาวน์โหลด
05.สัตว์สามสหาย26-6-50.mp3_____12.5(42.40)____ดาวน์โหลด
06.อย่าประมาท27-6-50.mp3______11.7(40.05)____ดาวน์โหลด
07.พญาวานร29-6-50.mp3________12.7(43.27)____ดาวน์โหลด
08.ปุณณทาสี30-6-50.mp3________12.6(43.17)____ดาวน์โหลด
09.โพธิราชกุมาร2-7-50.mp3_______12.2(41.44)____ดาวน์โหลด
10.เรื่องจิต4-7-50.mp3__________12.1(41.29)____ดาวน์โหลด
11.กุมภสูตร10-7-50.mp3_________12.3(42.07)____ดาวน์โหลด
12.ปโตทสูตร11-7-50.mp3________11.9(40.39)____ดาวน์โหลด
13.ปุญญาภิสันทสูตร14-7-50.mp3___11.9(40.42)____ดาวน์โหลด
14.อัปปสุตสูตร16-7-50.mp3_______11.7(40.13)____ดาวน์โหลด
15.อนุโสตสูตร17-7-50.mp3_______12.0(41.10)____ดาวน์โหลด
16.การคบคน18-7-50.mp3________12.1(41.19)____ดาวน์โหลด
17.ไม่ประมาท21-7-50.mp3_______12.5(42.44)____ดาวน์โหลด
18.เกสีสูตร23-7-50.mp3_________12.1(41.22)____ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 45

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 45

DhammaKlayTook Vol.45เรื่อง______________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.สักกปัญหา12-5-50.mp3______12.3(42.00)____ดาวน์โหลด
02.ภิกษุฆ่าหงส์ 14-5-50.mp3_____11.8(40.23)____ดาวน์โหลด
03.ลูกศิษย์มหากัสสปะ15-5-50.mp3_11.8(40.20)____ดาวน์โหลด
04.บุญเจริญ17-5-50.mp3________13.5(46.11)____ดาวน์โหลด
05.ภัยในวัฏฏะ19-5-50.mp3_______12.0(41.12)____ดาวน์โหลด
06.เรื่องวันวิสาขบูชา22-5-50.mp3___11.4(39.06)____ดาวน์โหลด
07.ตอนที่ประสูติ25-5-50.mp3______11.8(40.17)____ดาวน์โหลด
08.เรื่องการบูชา29-5-50.mp3______11.5(39.22)____ดาวน์โหลด
09.โกสิยเศรษฐี2-6-50.mp3________11.8(40.23)___ดาวน์โหลด
10.มัจฉริยะ6-6-50.mp3___________11.8(40.32)___ดาวน์โหลด
11.ปรารภอัฏฐมีบูชา8-6-50.mp3_____11.8(40.28)___ดาวน์โหลด
12.สมบัติของชาวพุทธ9-6-50.mp3___8.8(30.19)____ดาวน์โหลด
13.ทุกข์ 10 ประการ11-6-50.mp3____11.5(39.18)____ดาวน์โหลด
14.อรักขสูตร14-6-50.mp3________11.9(40.51)____ดาวน์โหลด
15.อปริหาริยธรรม16-6-50.mp3_____12.6(43.18)____ดาวน์โหลด
16.แม่อุตตรมานพ18-6-50.mp3_____12.1(41.25)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย