วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 61

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 61

Dhamma Klay Took Vol.61


เรื่อง ___________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01..อนัตถปุจฉก6-6-52.mp3___________20.75(44.16)_____ดาวน์โหลด
02..พุทธพยากรณ์ปัญหา7-6-52.mp3______25.19(53.45)_____ดาวน์โหลด
03.ความปรารภนาของกัสสป8-6-52.mp3___20.80(44.22)_____ดาวน์โหลด
04.อรกสูตร.อนิจจธรรม9-6-52.mp3______20.28(43.15)_____ดาวน์โหลด
05.ทานมีผลมากน้อย10-6-52.mp3______20.52(43.47)____ดาวน์โหลด
06.อภิสันทสูตร(ห้วงบุญ)11-6-52.mp3____20.7(44.14)_____ดาวน์โหลด
07.อัคคิขันโธปมสูตร13-6-52.mp3_______20.73(44.14)___ดาวน์โหลด
08.จิตตานุปัสสนา14-6-52.mp3________23.81(50.47)____ดาวน์โหลด
09.จปลายมานสูตร15-6-52.mp3_______20.6(43.59)_____ดาวน์โหลด
10.ปชาบดีโคตมี16-6-52.mp3________20.5(43.46)______ดาวน์โหลด
11.ครองรักครองเรือน17-6-52.mp3______20.9(44.41)_____ดาวน์โหลด
12.ความอัศจรรย์ 18-6-52.mp3________20.39(43.30)_____ดาวน์โหลด
13.ปรารภธรรมเข้าพรรษา20-6-52.mp3___21.04(44.53)_____ดาวน์โหลด
14.ปรารภความสามัคคี21-6-52.mp3_____24.11(51.26)_____ดาวน์โหลด
15.ประเพณีเข้าพรรษา24-6-52.mp3_____20.74(44.15)_____ดาวน์โหลด
16.ประเพณีเข้าพรรษา25-6-52.mp3_____20.71(44.11)_____ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย