วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 44
ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 44

DhammaKlayTook Vol.44เรื่อง_________
_____________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.คารวธรรม31-3-50.mp3_________12.4(42.22)____ดาวน์โหลด
02.ธรรมของบัณฑิต6-4-50.mp3_____11.4(39.03)____ดาวน์โหลด
03.ปรารภวันสงกรานต์12-4-50.mp3____11.9(40.38)____ดาวน์โหลด
04.พระเสลเถระ19-4-50.mp3________11.9(40.45)____ดาวน์โหลด
05.พระฉันนะ20-4-50.mp3__________12.5(42.45)____ดาวน์โหลด
06.พระโมฆราช21-4-50.mp3________12.2(41.41)____ดาวน์โหลด
07.ดูจิต24-4-50.mp3_____________11.9(40.43)____ดาวน์โหลด
08.การทำบุญ28-4-50.mp3________12.7(43.36)____ดาวน์โหลด
09.ธรรมควรละ๖1-5-50.mp3________11.6(39.39____ดาวน์โหลด
10.อันตรธาน๕ 2-5-50.mp3________11.3(38.46)____ดาวน์โหลด
11.อนาถบิณฑิกะ3-5-50.mp3________12.8(43.56)____ดาวน์โหลด
12.พระนางเขมา5-5-50.mp3________13.0(44.25)____ดาวน์โหลด
13.วางจิตก่อนปฏิบัติ7-5-50.mp3_____12.3(42.15)____ดาวน์โหลด
14.ระลึกถึงความดี8-5-50.mp3_______12.0(41.10)____ดาวน์โหลด
15.ปฏิรูปเทศ9-5-50.mp3__________11.7(40.03)____ดาวน์โหลด
16.โสตาปัตติยังคะ19-10-50.mp3____13.3(45.29)____ดาวน์โหลด
17.เรื่องทางเดิน1-6-50.mp3________12.0(41.16)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 43ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 43

DhammaKlayTook Vol.43
เรื่อง_________
_____________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.เทวหิตพราหมณ์2-2-50.mp3_____11.6(39.45)_____ดาวน์โหลด
02.การวางใจ3-2-50.mp3_________11.0(37.41)_____ดาวน์โหลด
03.อริมรรค8,5-2-50.mp3_________11.2(38.14)_____ดาวน์โหลด
04.ไม่โกรธดีกว่า6-2-50.mp3_______11.4(39.06)_____ดาวน์โหลด
05.เรื่องบ้านเมือง12-2-50.mp3______10.6(36.26)_____ดาวน์โหลด
06.ความรัก14-2-50.mp3__________12.2(41.46)_____ดาวน์โหลด
07.อัมพปาลี24-2-50.mp3_________12.5(42.52)_____ดาวน์โหลด
08.อลคัททูปมสูตร27-2-50.mp3_____10.7(36.41)_____ดาวน์โหลด
09.ศีลบารมี 28-2-50.mp3_________11.3(38.50)_____ดาวน์โหลด
10.อโสกังจิตไม่โศก3-3-50.mp3_____11.8(40.27)_____ดาวน์โหลด
11.สุปปพุทธกุฏฐิ5-3-50.mp3_______12.0(41.09)_____ดาวน์โหลด
12.เรื่องจิตคน6-3-50.mp3________12.2(41.47)_____ดาวน์โหลด
13.การฝึกจิต7-3-50.mp3_________12.0(41.02)_____ดาวน์โหลด
14.สมาธิจิต9-3-50.mp3__________11.8(40.33)_____ดาวน์โหลด
15.บัณฑิต15-3-50.mp3__________12.2(41.56)_____ดาวน์โหลด
16.กถาวัตถุ17-3-50.mp3_________13.1(44.51)_____ดาวน์โหลด
17การบ้านการเมือง19-3-50.mp3____12.2(41.44)_____ดาวน์โหลด
18.คนขี้เหนียว20-3-50.mp3_______12.4(42.30)_____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 42

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 42

DhammaKlayTook Vol.42


เรื่อง_________
_____________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.การปฏิบัติ.mp3______________12.6(43.08)____ดาวน์โหลด
02.การแสวงบุญ.mp3____________11.8(40.35)____ดาวน์โหลด
03.เรื่องชาวนา10-11-49.mp3______11.5(39.22)____ดาวน์โหลด
04.ศิษย์มหากัสสป11-11-49.mp3____11.8(40.30)____ดาวน์โหลด
05.อวิชชา4ประการ20-1-50.mp3____12.5(42.48)____ดาวน์โหลด
06.ปัญญาดีกว่าทรัพย์22-1-50.mp3___12.4(42.32)____ดาวน์โหลด
07.มโหสถแต่งงาน24-1-50.mp3_____15.8(54.08)____ดาวน์โหลด
08.มโหสถถูกใส่ความ26-1-50.mp3___13.2(45.06)____ดาวน์โหลด
09.การละนิวรณ์27-1-50.mp3_______12.1(41.26)____ดาวน์โหลด
10.มโหสถกบฎ29-1-50.mp3_______12.0(41.02)____ดาวน์โหลด
11.มโหสถเป็นกบฎ.mp3___________12.2(41.47)____ดาวน์โหลด
12.พระเจ้าจุลณี30-1-50.mp3_______11.3(38.48)____ดาวน์โหลด
13.ปฏิบัติธรรม1-2-50.mp3_________10.4(35.35)____ดาวน์โหลด
14.การเข้าถึงธรรม20-2-50.mp3_____11.9(40.40)____ดาวน์โหลด
15.มหาสาโรปม19-2-50.mp3_______11.2(38.42)____ดาวน์โหลด
16.จิตเกษม 5-2-51.mp3__________12.5(42.53)____ดาวน์โหลด
17.มรณานุสสติ11-2-51.mp3_______12.6(43.01)____ดาวน์โหลด
18.ปัญญาในอริยสัจ12-2-51.mp3____12.3(42.01)____ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 41


ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 41

DhammaKlayTook Vol.41เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.ทานห้า 7-12-49.mp3_______11.0(37.45)____ดาวน์โหลด
02.เล่าเรื่องอินเดีย9-12-49.mp3__16.2(55.36)____ดาวน์โหลด
03.ประชาธิปไตย11-12-49.mp3__11.7(40.5)____ดาวน์โหลด
04.ธรรมมงคล28-12-49.mp3____11.2(38.31)____ดาวน์โหลด
05.อย่าประมาท2-1-50.mp3____10.93(37.18)____ดาวน์โหลด
06.พระปุณณเถระ4-1-50.mp3___11.0(37.05)____ดาวน์โหลด
07.พระปุณณเถระ5-1-50.mp3___11.9(40.43)____ดาวน์โหลด
08.เทวฑูต6-1-50.mp3_______12.35(42.09)____ดาวน์โหลด
09.บุญ 3, 8-1-50.mp3________11.8(40.20)____ดาวน์โหลด
10.เมตตา9-1-50.mp3________11.9(40.44)____ดาวน์โหลด
11.เริ่มทำสมาธิ10-1-50.mp3____10.8(36.53)____ดาวน์โหลด
12.บูญ-บาป13-1-50.mp3______11.6(39.51)____ดาวน์โหลด
13.กายคตาสติ15-1-50.mp3____11.6(39.41)____ดาวน์โหลด
14.มโหสถตอน01,17-1-50.mp3__11.0(37.45)____ดาวน์โหลด
15.มโหสถตอน02,18-1-50.mp3__11.7(40.01)____ดาวน์โหลด
16.มโหสถตอน3,19-1-50.mp3___11.7(40.13)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย