วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2551

- ธรรมะ ชุด "ธรรมส่องทาง"ธรรมบรรยาย ฉบับ ออนไลน์
ชุด"ธรรมส่องทาง"

เชิญคลิ๊กที่ชื่อเรื่อง เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

เรื่อง
1. การถึงพระรัตนตรัย 01
2. การถึงพระรัตนตรัย 02
3. บุญเกิดจากจิต
4. อาพาธธรรม
5. อุบายของการปฏิบัติ

6. การทำบุญบูชา
7. พระธัมมารามเถระ
8. รอยกรรม 01
9. รอยกรรม 02
10.มโนสุจริต

11. อานาปาณสติ
12. เดินจงกรม
13. การวางจิตก่อนตาย
14. การฟังธรรม
15. กรรมของพระ 7 รูป
16. กรรมของนายโกกะ


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย


"บารมีอยู่ที่ความกล้า วาสนาอยู่ที่การกระทำ
สร้างความดีในวันนี้ ดีกว่ารอทำในวันหน้า"


ขออนุโมทนาทุกท่าน

2 ความคิดเห็น: