วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 51
ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 51


DhammaKlayTook Vol.51

เรื่อง _____________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
1.ฟังน้อยแต่เห็นธรรม8-4-51.mp3__12.3(42.08)_____ดาวน์โหลด
2.ปรารภสงกรานต์12-4-51.mp3___12.4(42.37)_____ดาวน์โหลด
3.นึกถึงความตาย19-4-51.mp3____12.2(41.51)_____ดาวน์โหลด
4.ปรารภบุญอุทิศ21-4-51.mp3____12.6(43.08)_____ดาวน์โหลด
5.วาจาสุภาษิต22-4-51.mp3_____11.9(40.57)_____ดาวน์โหลด
6.ปรารภความสงบ26-4-51.mp3___12.7(43.22)_____ดาวน์โหลด
7.ธรรมและอธรรมสู้กัน29-4-51.mp3_11.9(40.48)_____ดาวน์โหลด
8.มรณภัยชาดก30-4-51.mp3____12.3(42.06)_____ดาวน์โหลด
9.ปรารภความเพียร1-5-51.mp3___12.2(41.55)_____ดาวน์โหลด
10.โสมทัตชาดก5-5-51.mp3____12.2(41.43)_____ดาวน์โหลด
11.นางปทุมวดีบูชา10-5-51.mp3__11.7(39.57)_____ดาวน์โหลด
12.อานาปานัสสติ12-5-51.mp3___11.8(40.23)_____ดาวน์โหลด
13.ความยาก4อย่าง20-5-51.mp3__12.2(41.39)_____ดาวน์โหลด
14.เรื่องของกรรม21-5-51.mp3___12.1(41.21)_____ดาวน์โหลด
15.ปิลินทวัจฉะ22-5-51.mp3_____12.1(41.30)_____ดาวน์โหลด
16.ปิลินทวัจฉะ26-5-51.mp3_____12.4(42.36)_____ดาวน์โหลด
17.ธัมมุเทศ 4, 24-5-51.mp3_____12.6(43.10)_____ดาวน์โหลด
18.เรื่องการอบรมจิต29-5-51.mp3__12.0(41.03)_____ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น