วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 49


ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 49

DhammaKlayTook Vol.49เรื่อง______________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.คนว่าง่าย11-12-50.mp3_______12.2(41.52)___ดาวน์โหลด
02.ธรรมของบัณฑิต13-12-50.mp3__11.8(40.22)___ดาวน์โหลด
03.ปัญหาเทวดา 29-12-50.mp3____12.2(41.45)___ดาวน์โหลด
04ปรารภศีลธรรม5-1-51.mp3______12.4(42.21)___ดาวน์โหลด
05.อปุณณมสูตร8-1-51.mp3______11.8(40.30)___ดาวน์โหลด
06.เรื่องกรรม9-1-51.mp3________12.2(41.48)___ดาวน์โหลด
07.ทางชีวิต12-1-51.mp3________12.2(41.57)___ดาวน์โหลด
08.มูลเหตุวิวาท14-1-50.mp3_____12.3(42.13)___ดาวน์โหลด
09.นรก-เปรต15-1-51.mp3_______12.7(43.22)___ดาวน์โหลด
10.คำว่า ครู16-1-51.mp3________12.7(43.21)___ดาวน์โหลด
11.ธัมมจักร-อนัต-สามภาณ.mp3___37.8(129.10)___ดาวน์โหลด
12.กายคตาสติ19-1-51.mp3______12.2(41.58)___ดาวน์โหลด
13.อารมณ์กรรมฐาน21-1-51.mp3___12.9(44.07)___ดาวน์โหลด
14.ศาสนพิธี31-1-51.mp3________11.6(39.46)___ดาวน์โหลด
15.ความชนะ5 อย่าง 3-3-51.mp3___11.1(38.07)___ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น