วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 48

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 48

DhammaKlayTook Vol.48
เรื่อง______________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.สัจจะ2 10-9-50.mp3___________11.5(39.21)____ดาวน์โหลด
02.สัปปุริสธรรม11-9-50.mp3________12.2(41.40)____ดาวน์โหลด
03.ศีลอทินนาทาน13-9-50.mp3______11.9(40.53)____ดาวน์โหลด
04.ตามรอยกรรม17-9-50.mp3_______11.8(40.17)____ดาวน์โหลด
05.ภิกษุไข้ 18-9-50.mp3__________12.4(42.32)____ดาวน์โหลด
06.สงเคราะห์บุตร-ภรรยา22-9-50.mp3_11.9(40.44)____ดาวน์โหลด
07.พระโปฐิลเถระ29-9-50.mp3______12.4(42.31)____ดาวน์โหลด
08.พระปิโลติกเถระ1-10-50.mp3_____12.2(41.45)____ดาวน์โหลด
09.เหตุให้นิพพาน2-10-50.mp3______12.0(41.04)____ดาวน์โหลด
10.อบรมธรรมะ3-10-50.mp3________12.2(41.38)____ดาวน์โหลด
11.อบรมเริ่มปฏิบัติ17-10-50.mp3_____12.1(41.30)____ดาวน์โหลด
12.อบรมปฏิบัติ22-10-50.mp3_______11.9(40.45)____ดาวน์โหลด
13.เรื่องจิตนำไป23-10-50.mp3______12.7(43.33)____ดาวน์โหลด
14.รู้จักบุญ31-10-50.mp3__________11.8(40.23)____ดาวน์โหลด
15.อบรมธรรมะ6-11-50.mp3________12.0(41.04)____ดาวน์โหลด
16.ภาคิเนยสังฆรักขิต8-12-50.mp3____11.6(39.49)____ดาวน์โหลด
17.อธิปไตย3อย่าง 10-12-50.mp3_____12.6(43.12)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น