วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 45

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 45

DhammaKlayTook Vol.45เรื่อง______________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.สักกปัญหา12-5-50.mp3______12.3(42.00)____ดาวน์โหลด
02.ภิกษุฆ่าหงส์ 14-5-50.mp3_____11.8(40.23)____ดาวน์โหลด
03.ลูกศิษย์มหากัสสปะ15-5-50.mp3_11.8(40.20)____ดาวน์โหลด
04.บุญเจริญ17-5-50.mp3________13.5(46.11)____ดาวน์โหลด
05.ภัยในวัฏฏะ19-5-50.mp3_______12.0(41.12)____ดาวน์โหลด
06.เรื่องวันวิสาขบูชา22-5-50.mp3___11.4(39.06)____ดาวน์โหลด
07.ตอนที่ประสูติ25-5-50.mp3______11.8(40.17)____ดาวน์โหลด
08.เรื่องการบูชา29-5-50.mp3______11.5(39.22)____ดาวน์โหลด
09.โกสิยเศรษฐี2-6-50.mp3________11.8(40.23)___ดาวน์โหลด
10.มัจฉริยะ6-6-50.mp3___________11.8(40.32)___ดาวน์โหลด
11.ปรารภอัฏฐมีบูชา8-6-50.mp3_____11.8(40.28)___ดาวน์โหลด
12.สมบัติของชาวพุทธ9-6-50.mp3___8.8(30.19)____ดาวน์โหลด
13.ทุกข์ 10 ประการ11-6-50.mp3____11.5(39.18)____ดาวน์โหลด
14.อรักขสูตร14-6-50.mp3________11.9(40.51)____ดาวน์โหลด
15.อปริหาริยธรรม16-6-50.mp3_____12.6(43.18)____ดาวน์โหลด
16.แม่อุตตรมานพ18-6-50.mp3_____12.1(41.25)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2553 12:49

    เยี่ยมมากเลยครับ
    ดาวน์โหลดไปฟังเป็นประจำเลย

    และอนุโมทนาท่านที่ไปเที่ยวกับพระอาจารย์นะครับ

    ตอบกลับลบ