วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 47
ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 47

DhammaKlayTook Vol.47
เรื่อง______________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.โรหิตตัสส24-7-50.mp3______12.4(42.19)____ดาวน์โหลด
02.วินัยพระกับโยม28-7-50.mp3___12.9(44.02)____ดาวน์โหลด
03.กรรมและอุโบสถ6-8-50.mp3___10.9(37.30)____ดาวน์โหลด
04.ทานที่มีผลมาก8-8-50.mp3____11.9(40.50)____ดาวน์โหลด
05.เรื่องตา-หู9-8-50.mp3_______12.1(41.25)____ดาวน์โหลด
06.นกมัยหกะ 15-8-50.mp3______12.4(42.28)____ดาวน์โหลด
07.ความปรารถนา18-8-50.mp3___14.4(49.29)____ดาวน์โหลด
08.สังขารูปปัตติสูตร18-8-50.mp3__17.9(61.01)____ดาวน์โหลด
09.ตปะ 20-8-50.mp3__________12.1(41.20)____ดาวน์โหลด
10.จิตตหัตถเถระ22-8-50.mp3____12.0(41.13)____ดาวน์โหลด
11.การบวชจูง22-8-50.mp3______7.8(25.38)____ดาวน์โหลด
12.อุบายการปฏิบัติ25-8-50.mp3___12.7(43.32)____ดาวน์โหลด
13.ต้นคดปลายตรง27-8-50.mp3___13.0(44.34)____ดาวน์โหลด
14.เหตุที่ไม่วิวาทกัน1-9-50.mp3___12.9(44.07)____ดาวน์โหลด
15.พระโตเทยยะ4-9-50.mp3_____13.10(44.42)____ดาวน์โหลด
16.ทาน25นาที5-9-50.mp3______7.4(25.35)_____ดาวน์โหลด
17.กัลยาณมิตร8-9-50.mp3______12.0(41.13)____ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ21 กุมภาพันธ์ 2553 22:04

    Link file ที่ 3 ผิดครับกลายเป็น file 2
    กรุณาแก้ไขด้วยครับ

    ตอบกลับลบ