วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 46


ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 46

DhammaKlayTook Vol.46

ชุดพิเศษวันตรุษจีน

เรื่อง______________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.พระราหุลตอน1,19-6-50.mp3____12.2(41.43)____ดาวน์โหลด
02.พระราหุลตอน02,20-6-50.mp3___11.9(40.55)____ดาวน์โหลด
03.พระราหุลตอนจบ22-6-50.mp3___11.6(39.43)____ดาวน์โหลด
04.ศรัทธา25-6-50.mp3__________11.9(40.41)____ดาวน์โหลด
05.สัตว์สามสหาย26-6-50.mp3_____12.5(42.40)____ดาวน์โหลด
06.อย่าประมาท27-6-50.mp3______11.7(40.05)____ดาวน์โหลด
07.พญาวานร29-6-50.mp3________12.7(43.27)____ดาวน์โหลด
08.ปุณณทาสี30-6-50.mp3________12.6(43.17)____ดาวน์โหลด
09.โพธิราชกุมาร2-7-50.mp3_______12.2(41.44)____ดาวน์โหลด
10.เรื่องจิต4-7-50.mp3__________12.1(41.29)____ดาวน์โหลด
11.กุมภสูตร10-7-50.mp3_________12.3(42.07)____ดาวน์โหลด
12.ปโตทสูตร11-7-50.mp3________11.9(40.39)____ดาวน์โหลด
13.ปุญญาภิสันทสูตร14-7-50.mp3___11.9(40.42)____ดาวน์โหลด
14.อัปปสุตสูตร16-7-50.mp3_______11.7(40.13)____ดาวน์โหลด
15.อนุโสตสูตร17-7-50.mp3_______12.0(41.10)____ดาวน์โหลด
16.การคบคน18-7-50.mp3________12.1(41.19)____ดาวน์โหลด
17.ไม่ประมาท21-7-50.mp3_______12.5(42.44)____ดาวน์โหลด
18.เกสีสูตร23-7-50.mp3_________12.1(41.22)____ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น