วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 50





ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 50

DhammaKlayTook Vol.50



เรื่อง ______________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.บุญอันทำแล้ว4-2-51.mp3______12.4(42.30)___ดาวน์โหลด
02.ความว่าง่าย9-2-51.mp3_______12.3(42.03)___ดาวน์โหลด
03.ปัญญานำพาปฏิบัติ13-2-51.mp3__12.6(43.01)___ดาวน์โหลด
04.ให้สิ่งที่ไม่เป็นภัย16-2-51.mp3____12.2(41.43)___ดาวน์โหลด
05.ปรารภวันสำคัญ18-2-51.mp3____12.0(41.03)___ดาวน์โหลด
06.มหาสุทัสนนะ23-2-51.mp3_____12.5(42.48)___ดาวน์โหลด
07.สร้างพระเจดีย์25-2-51.mp3_____12.1(41.05)___ดาวน์โหลด
08.ปรารภการบูชา26-2-51.mp3_____11.8(41.18)___ดาวน์โหลด
09.อาการ 32, 27-2-51.mp3_______11.8(40.28)___ดาวน์โหลด
10.บารมีของยสะ1-3-51.mp3______12.4(42.25)___ดาวน์โหลด
11.อามิส-ปฏิบัติบูชา8-3-51.mp3____11.9(40.55)___ดาวน์โหลด
12.พระพระอานนทเถระ10-3-51.mp3__12.9(44.09)___ดาวน์โหลด
13.พระอานนท02.15-3-51.mp3_____12.2(41.41)___ดาวน์โหลด
14.บ้านที่แท้จริง29-3-51.mp3______12.3(42.12)___ดาวน์โหลด
15.นึกถึงวันปีใหม่2-4-51.mp3______12.0(41.03)___ดาวน์โหลด
16.คำว่าปฏิบัติธรรม5-4-51.mp3____12.6(43.08)___ดาวน์โหลด
17.ความประมาท 7-4-51.mp3______11.9(40.41)___ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น