วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 14ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 14


เื่รื่อง_________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.กำหนดรูป เสียง กลิ่น รส __10.9(46.42)_ดาวน์โหลด
02.อบรมธรรมปฏิบัติ ______10.1(43.10)_ดาวน์โหลด
03.โผฏฐัพพารมณ์_______10.6(45.36)_ดาวน์โหลด
04.โผฏฐัพพารมณ์ ตอนจบ__10.4(44.35)_ดาวน์โหลด
05.อิริยาบถนั่ง __________10.2(43.34)_ดาวน์โหลด
06.เพื่อนแท้-เทียม______10.8(46.17)___ดาวน์โหลด
07.การเจริญอสุภะ ______10.3(43.58)___ดาวน์โหลด
08.อบรมอิริยาบถ ______10.7(45.39)___ดาวน์โหลด
09.อิริยาบถนั่ง ________10.0(42.52)___ดาวน์โหลด
10.อบรมสติ อิริยาบถ_____10.4(44.31)___ดาวน์โหลด
11.อริยธรรม__________9.8(42.03)___ดาวน์โหลด
12.อานาปานัสสติ _____10.4(44.28)___ดาวน์โหลด
13.อบรมธรรมปฏิบัติ ___10.1(43.06)___ดาวน์โหลด
14.อบรมศีล 5 _______10.0(42.57)__ดาวน์โหลด
15.อบรมสติปัฏฐาน4____10.1(43.23)___ดาวน์โหลดเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น