วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 12ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 12


เื่รื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.สีลวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งศีล_14.9(63.52)__ดาวน์โหลด
02.จิตตวิสุทธิ ตอน1______15.0(63.52)__ดาวน์โหลด
03.จิตตวิสุทธิ ตอน2______15.2(64.20)__ดาวน์โหลด
04.ทิฏฐิวิสุทธิ ตอน1_______14.4(64.51)__ดาวน์โหลด
05.ทิฏฐิวิสุทธิ ตอน2_______14.4(61.33)__ดาวน์โหลด
06.ทิฏฐิวิสุทธิ อิริยาบถเดิน___14.44(61.30)__ดาวน์โหลด
07.ทิฏฐิวิสุทธิ ตอนอิริยาบถ___14.5(61.46)__ดาวน์โหลด
08.ทิฏฐิวิสุทธิ ตอนอิริยาบถ4__14.4(61.45)__ดาวน์โหลด
09.ทิฏฐิวิสุทธิ ตอนพระรัตนตรัย_14.4(61.53)__ดาวน์โหลด
10.ทิฏฐิวิสุทธิ ตอนอิริยาบถ4___14.5(61.7)__ดาวน์โหลด
11.กังขาวีตรณวิสุทธิ ตอนว่าด้วยปัจจัย_14.55(61.38)__ดาวน์โหลด
12.กังขาวีตรณวิสุทธิ ตอนเวทนา_14.4(62.04)__ดาวน์โหลด
13.กังขาวีตรณวิสุทธิ กำหนดอาการ_14.3(61.47)__ดาวน์โหลด
14.กังขาวีตรณวิสุทธิ เมตตากำหนด_14.4(61.24)__ดาวน์โหลด
15.มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ_14.4(61.45)__ดาวน์โหลด
16.มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ_14.3(61.49)__ดาวน์โหลด
17.มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ_12.4(61.23)__ดาวน์โหลด
18.มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ_14.1(53.08)__ดาวน์โหลด
19.ปฏิปทา ญาณทัสสน______14.4(61.42)__ดาวน์โหลด
20.ญาณทัสสนวิสุทธิ _______13.3(56.56)__ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น