วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 13ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 13


เื่รื่อง_____________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.พระกุมารกัสสป1___14.9(63.52)__ดาวน์โหลด
02.ปายาสิ ตอนจบ____15.0(63.52)__ดาวน์โหลด
03.มรีจิกรรมฐาน_____15.2(64.20)__ดาวน์โหลด
04.ปรารภธรรม ______14.4(64.51)__ดาวน์โหลด
05.ปรารภ มาร5______14.4(61.33)__ดาวน์โหลด
06.เริ่มต้นการเจริญสติ __14.44(61.30)_ดาวน์โหลด
07.เริ่มต้นวิปัสสนา ____14.5(61.46)__ดาวน์โหลด
08.เริ่มกายานุปัสสนา __14.4(61.45)__ดาวน์โหลด
09.การเดินจงกรม ____14.4(61.53)__ดาวน์โหลด
10.อบรมอิริยาบถนั่ง___5(61.7)_____ดาวน์โหลด
11.อธิษฐานรวม______14.55(61.38)_ดาวน์โหลด
12.อบรมอิริยาบถนั่ง___14.4(62.04)__ดาวน์โหลด
13.นาถกรณธรรม10 ___14.3(61.47)__ดาวน์โหลด
14.เหตุให้เกิดวิปัสสนา__14.4(61.24)__ดาวน์โหลด
15.อุบายเจริญรูป-นาม__14.4(61.45)__ดาวน์โหลด
16.ธรรมะกับเพลง _____4.3(61.49)__ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ6 เมษายน 2552 18:24

  นมัสการเจ้าคะ
  ดิฉันชอบฟังธรรมะคลายทุกข์ และชอบเสียงมหาบุญช่วยมากคะ เสียงท่านมีพลัง ฟังทางวิทยุทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เสียงท่านกับรูปภาพที่เห็น น่าประทับใจมากคะ ท่านคงอิ่มบุญกุศลนะคะ

  ตอบกลับลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ20 สิงหาคม 2553 17:02

  นมัสการเจ้าค่ะ
  ดิฉันชอบธรรมมะพระมหาบุญช่วยมากค่ะ
  อนุโมธนาสาธุค่ะ

  ตอบกลับลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ9 พฤศจิกายน 2553 14:36

  กราบนมัสการพระคุณเจ้ากระผมเป็นชาวกัมพูชาได้ฟังธรรมะการบรรยายของพระคุณท่านอย่างชอบใจและมีความปีติอย่างยิ่งขอกราบอนุโมทนาสาธุและขอพระคุณท่านได้แสดงธรรมะสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขให้แก่มนุษย์สัตว์ที่ำกำลังหลงใหลทางอยู่

  ตอบกลับลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ4 พฤษภาคม 2554 19:06

  อนุโมทนา สาธุ

  ตอบกลับลบ