วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 10 แก้ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 10


เื่รื่อง_______________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.สัลเลขสูตร_________10.3(43.58)___ดาวน์โหลด
02.พระขทิรวนิยเรวตะ____9.9(42.29)___ดาวน์โหลด
03.พระโมฆราช ตอน1____10.5(45.02)___ดาวน์โหลด
04.พระโมฆราช ตอน2____10.5(45.02)___ดาวน์โหลด
05.ก่อนตรัสรู้_________9.9(42.35)___ดาวน์โหลด
06.อริยสัจจะ ตอน 1_____9.5(40.53)___ดาวน์โหลด
07.อริยสัจจะ ตอน 2_____9.4(40.28)___ดาวน์โหลด
08.อริยสัจจะ ตอน 3_____9.8(42.00)___ดาวน์โหลด
09.อริยสัจจะ ตอน 4_____9.3(39.55)___ดาวน์โหลด
10.การบูชา___________9.1(39.11)___ดาวน์โหลด
11.ตำราดูพระ _________8.6(37.00)___ดาวน์โหลด
12.ปัญหาและสิงคาลก 1___9.8(42.05)___ดาวน์โหลด
13.สิคาลกสูตร 2_______9.6(41.19)___ดาวน์โหลด
14.สิคาลกสูตร 3_______9.5(40.46)___ดาวน์โหลด
15.สิคาลกสูตร 4_______9.8(42.02)___ดาวน์โหลด
16.จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติ_9.5(40.55)___ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ6 เมษายน 2552 18:36

    นมัสการเจ้าคะ
    ดีใจคะได้เห็นภาพตัวจริงท่านมหาบุญช่วย มีบุญที่ได้เห็นท่านคะ

    ตอบกลับลบ