วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 15ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 15

เรื่อง________________ขนาดไฟล์(MB.) ความยาว(นาที)
1. จิตเกษม____________8.8 (37.43)___ดาวน์โหลด
2.ทักขิณาสูตร__________10.0(42.46)___ดาวน์โหลด
3.โลกสูตร____________9.7(41.41)___ดาวน์โหลด
4.สัปชัญญะ___________10.5(44.51)___ดาวน์โหลด
5.สัมปชัญญะ7_________10.5(45.01)___ดาวน์โหลด
6.สัมปชัญญะ4_________10.4(44.24)___ดาวน์โหลด
7.ปกิณณกธรรม_________8.9(38.20)___ดาวน์โหลด
8.ธัมมจักร์____________9.7(41.29)___ดาวน์โหลด
9.จุดเริ่มต้นการปฏิบัติ1____9.1(39.09)___ดาวน์โหลด
10.ทางบุญ___________9.0(38.24)___ดาวน์โหลด
11.การวางจิตก่อนตาย____9.1(39.06)___ดาวน์โหลด
12.การวางจิตก่อนตาย____9.4(40.19)___ดาวน์โหลด
13.รอยกรรม__________9.4(40.12)___ดาวน์โหลด
14.กรรมของกา________9.1(39.13)___ดาวน์โหลด
15.กรรมของพระ7รูป_____9.0(38.27)___ดาวน์โหลด
16.กรรมนายโกกะ_______9.9(42.33)___ดาวน์โหลด
17.จุดเริ่มต้นการปฏิบัติ2___9.9(42.20)___ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย