วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 16

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 16

เรื่อง________________ขนาดไฟล์(MB.) ความยาว(นาที)
1. ธรรมะของสัตบุรุษ_____9.1(38.50)___ดาวน์โหลด
2. นายพรานกุกกฏมิตร____9.6(41.22)___ดาวน์โหลด
3.บรรพชิตควรพิจารณา____9.2(39.32)___ดาวน์โหลด
4.สัตติมหาอำมาตย์______9.0(38.43)___ดาวน์โหลด
5.ปรารภการปฏิบัติ______9.7(41.39)___ดาวน์โหลด
6.ปรารภธรรมก่อนออกพรรษา_9.1(39.13)___ดาวน์โหลด
7.ฝึกปฏิบัติ_________8.4(36.08)___ดาวน์โหลด
8.พระปิโลคิกเถระ______8.6(37.06)___ดาวน์โหลด
9.พระสุภัททเถระ______8.9(38.07)___ดาวน์โหลด
10.มหาเศรษฐีตกยาก____9.2(39.33)___ดาวน์โหลด
11.โมคคัลลานะ_______9.0(38.35)___ดาวน์โหลด
12.รอยกรรม________9.0(38.36)___ดาวน์โหลด
13.รูปนันทา_________7.8(33.27)___ดาวน์โหลด
14.สัปปุริสทาน_______8.8(37.58)___ดาวน์โหลด
15.อชครเปรต________8.7(37.25)___ดาวน์โหลด
16.อบรมธรรมเบื้องต้น____9.6(41.05)___ดาวน์โหลด
17.อุโบสถ_________10.1(43.10)___ดาวน์โหลด
18.เตือนสติ_________9.1(38.58)___ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ12 มิถุนายน 2552 15:17

  ได้ฟังธรรมะบรรยายของท่านอาจารย์ทางสถานีวิทยุ FM 96.0 คลื่นพระพุทธศาสนาที่เชียงใหม่ สนใจและอนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์มาก อยากได้แผ่นซีดีรวมทั้งหมดของท่านอาจารย์จะได้นำไปเผยแพร่ให้สหธรรม
  เพื่อนร่วมโลก เลยเข้ามาค้นหาทางอินเตอร์เน็ต แต่มีปัญหาในการดาว์โหลด
  ไฟล์เพราะต้องใช้เวลาในการดาว์โหลดนาน และธรรมะแต่ละเรื่องไม่ได้รวมไว้ในไฟล์เดียว ขอความเมตาจากท่านช่วยทำให้เป็นไฟล์เรื่องเดียวแต่มีหลายเรื่องในไฟล์นั้น จะได้ง่ายต่อการดาว์โหลด หรือถ้าท่านจะเมตตาส่ง
  เป็นแผ่นซีดีมาให้ สำหรับค่าใช้จ่ายโยมจะส่งกลับไปให้ท่าน
  email:kdewqueen@hotmail.com

  ตอบกลับลบ