วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 18

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 18

เรื่อง__________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.กรรมฐานเหมาะกับจริต
_______10.7(45.41) __ดาวน์โหลด
02.กรมส่งผล
_____________9.4(40.17) __ดาวน์โหลด
03.กายคตาสติ
____________9.2(39.24) __ดาวน์โหลด
04.การคบสัตบุรุษ
___________10.0(42.55) __ดาวน์โหลด
05.การบรรลุธรรมเห็นธรรม
________10.2(43.38) __ดาวน์โหลด
06.การรู้ธรรม
______________10.3(44.12) __ดาวน์โหลด
07.ความสมหวังได้ยาก
__________11.1(47.21) __ดาวน์โหลด
08.ความสวัสดี1
_____________10.6(45.15) __ดาวน์โหลด
09.ความสวัสดี2
_____________10.4(44.42) __ดาวน์โหลด
10.ความสวัสดี3
_____________10.1(43.30) __ดาวน์โหลด
11.จริต6
_________________10.1(43.22) __ดาวน์โหลด
12.ฐานสูตร5
_______________10.7(45.50) __ดาวน์โหลด
13.ตัณหาเป็นปัจจัย
_____________10.4(44.39) __ดาวน์โหลด
14.เตรียมตัว
________________10.6(45.30) __ดาวน์โหลด
15.ธรรมนิยาม
_______________10.0(42.55) __ดาวน์โหลด
16.ธรรมปฏิบัติ
_______________9.4(40.06) __ดาวน์โหลด
เพื่อ
เผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ18 สิงหาคม 2552 20:43

    ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 18(15.ธรรมนิยาม_______________10.0(42.55)-)ไม่ตรงห้วข้อ

    ตอบกลับลบ