วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 17ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 17


เรื่อง___________
______ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.อบรมทาน ศีลภาวนา________15.2(61.04)___ดาวน์โหลด
02.ศาสนพิธีทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย____9.9(42.33)___ดาวน์โหลด
03.เจริญสติ ตอนอิริยาบท4_____14.9(61.03)___ดาวน์โหลด
04.การรู้ธรรม และการเห็นธรรม___14.2(61.00)___ดาวน์โหลด
05.อบรมปฏิบัติ ตอนเวทนา-จิต___ 13.8(58.58)___ดาวน์โหลด
06. อบรมธรรมแนวปฏิบัติ_____15.2(61.04)___ดาวน์โหลด
07. อบรมสติ ตอนอายตะ _____15.0(61.04)___ดาวน์โหลด
08. อบรมธรรมปฏิบัติ2 ______14.6(61.02)___ดาวน์โหลด
09. ทางบุญ ___________9.0(38.19)___ดาวน์โหลด
10.ทานบารมี __________9.8(41.54)___ดาวน์โหลด
11.จักชุปาล___________9.1(39.00)___ดาวน์โหลด
12.จุดเริ่มต้นการปฏิบัติ ______14.3(61.01)___ดาวน์โหลด
13.วิปัสสนาภูมิ _________16.7(61.11)___ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น