วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 25

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 25

เรื่อง______________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.บุญเกิดจากจิต
________9.2(39.18) __ดาวน์โหลด
02.อุบายการปฏิบัติ
_______9.6(41.07)__ ดาวน์โหลด
03.ขันธ๕
____________9.9(42.24)__ ดาวน์โหลด
04.ปรารภการปฏิบัติ
_______9.6(41.10)__ ดาวน์โหลด
05.ผู้ไม่ลืมคุณ
__________9.4(40.11)__ ดาวน์โหลด
06.ผู้ไม่คะนองตน
_________9.8(42.03)__ ดาวน์โหลด
07.สชาติกปัญญา
_________10.1(43.01)__ ดาวน์โหลด
08.จะปฏิบัติอย่างไร
________9.7(41.20)__ ดาวน์โหลด
09.เรื่องปฏิบัติ
___________9.6(40.58)__ ดาวน์โหลด
10.สัมมาสมาธิ
___________9.6(41.11)__ ดาวน์โหลด
11.อบรมธรรมภาคปฏิบัติ_______10.2(43.33)__ ดาวน์โหลด
12.การกำหนด ตอนอายตนะ______15.6(66.36) __ ดาวน์โหลด
13.คุณธรรมของพระเถระ_______14.2(61.48)__ ดาวน์โหลด
14.ปรารภการปฏิบัติ_________10.3(43.08)__ ดาวน์โหลด
15.อบรมปฏิบัติ___________11.1(47.28) __ ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

1 ความคิดเห็น:

 1. มหาบุญช่วย21 กันยายน 2552 15:38

  ขออนุโมทนาสาธุ
  ท่านผู้ทำเว็บธรรมะและท่านผู้เข้าชมทุกท่าน ท่านผู้มีจิตเป็นกุศล จะร่วมอนุโมทนากับการเผยแพร่ธรรมะก็ได้ โดยท่านจะบริจาคผ่าน ธนาคารไทยพานิชย์ สาขา ท่าพระจันทร์ กรุงเทพ
  [บัญชีเลขที่ 114-2-05093-3 )
  ในนามพระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร
  แล้วบอกมาทางแสดงความคิดเห็นนี้ สาธุ

  ตอบกลับลบ