วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 28


ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 28
DhammaKlayTook Vol.28

เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.
วันมาฆบูชา___________9.4(41.34)__ดาวน์โหลด
02.การทำบุญบูชา_________9.4(40.09)__ดาวน์โหลด
03.กรรมทวาร___________10.1(43.23)__ดาวน์โหลด
04.มโนกรรมสุจริต__________10.1(43.19)__ดาวน์โหลด
05.การกำหนดจิต__________10.5(45.08)__ดาวน์โหลด
06.การเข้าถึงธรรม__________16.6(71.03)__ดาวน์โหลด
07.ปรารภธรรมปฏิบัติ_________9.9(42.20)__ดาวน์โหลด
08.ปรารภความเพียร_________10.1(43.10)__ดาวน์โหลด
09.ทิศ ๖ ______________9.9(42.37)__ดาวน์โหลด
10.อุบายการปฏิบัติ__________9.5(40.55)__ดาวน์โหลด
11.บรรยายภาคปฏิบัติ_________10.0(42.40)__ดาวน์โหลด
12.อาหาร๔ _____________10.8(46.28)__ดาวน์โหลด
13.การศึกษา_____________10.5(45.01)__ดาวน์โหลด
14.พระนาลกะเถระ__________10.3(44.10)__ดาวน์โหลด
15.ยสเศรษฐี_____________10.1(43.17)__ดาวน์โหลด
16.ชฏิล3พี่น้อง____________10.2(42.41)__ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย