วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 29

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 29
DhammaKlayTook Vol.29

เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.สังสารวัฏ___________9.6(41.11)___ดาวน์โหลด
02.วันหลังสงกรานต์_______10.6(45.19)___ดาวน์โหลด
03.ความสันโดษ_________9.8(41.51)___ดาวน์โหลด
04.บารมีพระเขมา________10.7(46.03)___ดาวน์โหลด
05.เครื่องผูก____________10.3(44.15)___ดาวน์โหลด
06.คำว่าปฏิบัติ__________10.3(44.16)___ดาวน์โหลด
07.อบรมจิต____________10.1(43.30)___ดาวน์โหลด
08.ปรับอินทรีย์__________10.3(44.01)___ดาวน์โหลด
09.ปรารภธรรม__________10.2(43.41)___ดาวน์โหลด
10.เริ่มบารมี____________10.3(44.16)___ดาวน์โหลด
11.อยู่กับปัจจุบัน_________9.9(42.32)____ดาวน์โหลด
12.อยู่กับปัจจุบัน2________10.8(46.20)___ดาวน์โหลด
13.อย่าลืมคนแก่_________10.4(44.29)___ดาวน์โหลด
14.อบรมปฏิบัติ__________10.4(44.46)___ดาวน์โหลด
15.อบรมปฏิบัติธรรม_______10.7(45.57)___ดาวน์โหลด
16.ทสพลญาณ__________10.2(43.32)___ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

1 ความคิดเห็น:

  1. มหาบุญช่วย21 กันยายน 2552 16:01

    ผู้ดูแลระบบของบล็อกนำความคิดเห็นนี้ออกแล้ว

    ตอบกลับลบ