วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 30

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 30

DhammaKlayTook Vol.30

เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.คำว่ารูปนาม_________9.7(40.35)___ดาวน์โหลด
02.ปฏิบัติธรรม1_________9.3(39.13)___ดาวน์โหลด
03.ปฏิบัติธรรม2_________10.7(44.52)___ดาวน์โหลด
04.เศรษฐีไม่มีบุตร_______10.9(42.53)___ดาวน์โหลด
05.พระกปิล____________10.2(44.26)___ดาวน์โหลด
06.การสวดพระอภิธรรม____10.6(42.58)___ดาวน์โหลด
07.ธัมมสังคณี__________10.2(44.17)___ดาวน์โหลด
08.วิ ธา ปุ_____________10.5(43.36)___ดาวน์โหลด
09.ก-ยปัฏฐาน__________10.4(43.21)___ดาวน์โหลด
10.การปฏิบัติบูชา________10.3(40.58)___ดาวน์โหลด
11.อนัตตลักขณะ________9.8(44.40)___ดาวน์โหลด
12.ธรรมปฏิบัติ__________10.6(42.43)___ดาวน์โหลด
13.กรรมของสัตว์________10.2(45.10)___ดาวน์โหลด
14.พระยอดกตัญญู_______10.8(45.10)___ดาวน์โหลด
15.การสร้างบารมี_______10.5(44.05)___ดาวน์โหลด
16.พระฉันทะ__________10.1(42.26)___ดาวน์โหลด
17.วิธีการละวาง________10.4(43.48)___ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย