วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 31

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 31

DhammaKlayTook Vol.31

เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.เตือนสติ8-7-48__________9.9(42.23)____ดาวน์โหลด
02.กรรมของเปรต9-7-48_______10.2(43.38)____ดาวน์โหลด
03.อุบายคลายทุกข์ในรูปนาม11-7-48__10.1(43.23)____ดาวน์โหลด
04.อุบายการปฏิบัติ1-7-48_______10.1(43.22)____ดาวน์โหลด
05.จะปฏิบัติอย่างไร16-7-48______10.1(43.24)____ดาวน์โหลด
06.ปฏิบัติตอนเดินจงกรม18-7-48____10.1(43.17)____ดาวน์โหลด
07.ฝึกอิริยาบท 4 19-7-48_______9.5(43.00)____ดาวน์โหลด
08.ภิกษุห้ารูปกับทวาร 5 .25-7-48___9.9(40.38)____ดาวน์โหลด
09.รอยร้าวของศีล 26-7-48______10.2(42.21)____ดาวน์โหลด
10.พระนังคลกูกเถระ27-7-48_____10.1(43.42)____ดาวน์โหลด
11.อาฬาวกยักข์ 28-7-48_______9.9(43.17)____ดาวน์โหลด
12.การสะสมบุญ 30-7-48______10.1(42.19)____ดาวน์โหลด
13.พระอุบาลีเถระ1-8-48_______10.1(43.23)____ดาวน์โหลด
14.กรรมอชาตศัตรู3-8-48_______100(42.55)____ดาวน์โหลด
15.ปลูกศรัทธา15-8-48_______9.8(42.10)____ดาวน์โหลด
16.พระอัสชิเถระ16-8-48_______10.5(44.48)____ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย