วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 32

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 32

DhammaKlayTook Vol.32

เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01. เรื่องความโกรธ18-8-48.mp3_____10.3(44.06)___ดาวน์โหลด
02. พิจารณาอสุภะ19-8-48.mp3______10.0(42.43)___ดาวน์โหลด
03. เรื่องวิสุทธิ 7.-20-8-48.mp3______10.5(45.11)___ดาวน์โหลด
04. กัมมสัทธา22-8-48.mp3________10.6(45.17)___ดาวน์โหลด
05. วิปากศัรทธา23-8-48.mp3_______10.6(45.29)___ดาวน์โหลด
06. สัทธา 4 ประเภท24-8-48.mp3____10.5(44.54)___ดาวน์โหลด
07. การหยั่งลงสู่ศาสนา25-8-48.mp3___10.5(44.50)___ดาวน์โหลด
08. เหตุให้เกิดบุญ26-8-48.mp3______10.5(45.12)___ดาวน์โหลด
09. เหตุให้เกิดวิปัสสนา27-8-48.mp3___9.8(41.54)___ดาวน์โหลด
10. กระแสโลกกระแสธรรม2-9-48.mp3__10.1(43.20)___ดาวน์โหลด
11. กระแสธรรม 6-9-48.mp3________10.6(45.18)___ดาวน์โหลด
12. ประโยชน์ 3.8-9-48.mp3________9.8(41.59)___ดาวน์โหลด
13. แนวสติปัฏฐาน4.10-9-48.mp3____8.8(37.51)___ดาวน์โหลด
14. เลี้ยงมารดาบิดา13-9-48.mp3_____10.2(43.45)___ดาวน์โหลด
15. การคบหา 12-9-48.mp3_________8.4(36.06)___ดาวน์โหลด
16. อบรมภาคปฏิบัติ17-9-48.mp3_____10.5(44.50)___ดาวน์โหลด
17.ปัสเสนทิโกศล19-9-48.mp3_______10.0(42.53)___ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย