วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 27ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 27
DhammaKlayTook Vol.27

เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.
อาพาธธรรม__________10.3(43.09)___ดาวน์โหลด
02.พระโสลก___________10.4(43.30)___ดาวน์โหลด
03.ธัมมารามเถระ_________10.1(42.36)___ดาวน์โหลด
04.กถาวัตถุ____________10.5(44.03)___ดาวน์โหลด
05.อบรมจิต____________10.4(43.52)___ดาวน์โหลด
06.อบรมจิตปฏิบัติ 1________10.2(43.02)___ดาวน์โหลด
07.อบรมจิตปฏิบัติ 2________10.3(43.20)___ดาวน์โหลด
08.อบรมวิปัสสนา__________10.1(42.18)___ดาวน์โหลด
09.อบรมการปฏิบัติ 1________11.0(46.11)___ดาวน์โหลด
10.อบรมการปฏิบัติ 2________10.4(43.35)___ดาวน์โหลด
11.อบรมการปฏิบัติ 3________10.2(43.00)___ดาวน์โหลด
12.อบรมจิต_____________10.2(42.52)___ดาวน์โหลด
13.อานิสงส์เมตตา__________10.3(43.12)___ดาวน์โหลด
14.อุบายปฏิบัติ___________10.2(42.59)___ดาวน์โหลด
15.อบรมธรรมปฏิบัติ_________10.6(44.37)___ดาวน์โหลด
16.กรรม_______________9.9(41.46)___ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น