วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 26


ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 26

เรื่อง__________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.กรรมของพระพุทธเจ้า
________10.6(45.07)__ดาวน์โหลด
02.ความสวัสดี____________10.2(43.08)__ดาวน์โหลด
03.รอยกรรม1_____________10.0(42.47)__ดาวน์โหลด
04.รอยกรรม2_____________9.9(42.32)__ดาวน์โหลด
05.
เศรษฐีไม่มีบุตร___________10.2(43.44)__ดาวน์โหลด
06.อยู่ใกล้บัณฑิต___________9.9(42.08)__ดาวน์โหลด
07.สมาธิกับวิปัสสนา___________14.1(61.23)__ดาวน์โหลด
08.ธรรมทายาท_____________11.7(50.11)__ดาวน์โหลด
09.ปัญหาธรรม______________10.1(43.01)__ดาวน์โหลด
10.ลูกกับพ่อแม่______________10.5(44.57)__ดาวน์โหลด
11.ธรรมปฏิบัติ______________10.8(46.15)__ดาวน์โหลด
12.การกำหนดวิปัสสนา___________10.9(46.36)__ดาวน์โหลด
13.ธรรมคือหน้าที่______________10.5(45.04)__ดาวน์โหลด
14.พูดเรื่องจิต_______________10.3(44.04)__ดาวน์โหลด
15.ธุลีคือกิเลส_______________10.1(43.20)__ดาวน์โหลด
16.กรรมของพระสีวลี____________10.3(44.04)__ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น