วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 7 แก้.ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 7.

เรื่อง__________________________ขนาดไฟล์:MB(ความยาว:นาที)
01.ปรารภการบูชา17-2-46__________10.4(44.36)___ดาวน์โหลด
02.เมตตาและตอบปัญหา 14-2-46_____10.4(44.32)___ดาวน์โหลด
03.การทำบุญกรวดน้ำ 7-3-46________10.3(43.57)____ดาวน์โหลด
04.ความทุกข์ 19-2-46____________10.9(46.45)____ดาวน์โหลด
05.อานิสงส์ของศีล 20-2-46________10.0(42.46)___ดาวน์โหลด
06.อานิสงส์การศึกษา 22-2-46________9.8(42.00)___ดาวน์โหลด
07.คุยเรื่องปฏิบัติ 26-2-46_________10.1(43.13)____ดาวน์โหลด
08.ทาง7สายตอบปัญหา 28-2-46_____10.6(45.17)____ดาวน์โหลด
09.ศีล5 1-3-46________________10.2(43.42)___ดาวน์โหลด
10.หนู 4 ประเภท 3-3-46__________10.4(44.39)____ดาวน์โหลด
11.ธรรมะเครื่องอยู่เสมอกัน4 4-3-46___10.2(43.39)___ดาวน์โหลด
12.ปรารภธรรม 5-3-46____________10.2(43.47)___ดาวน์โหลด
13.การปฏิบัติ__________________10.1(43.16)____ดาวน์โหลด
14.โลกธรรม8 12-3-46____________9.9(42.17)____ดาวน์โหลด
15.ผู้มีพระคุณ 6-3-46_____________10.3(44.20)___ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น