วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 5 แก้เรื่อง_________________ขนาดไฟล์(ความยาว:นาที)

1.ประเพณีการทำบุญต่างๆ 8-7-45___11.6MB.(49.48)____ดาวน์โหลด
2.ประเพณีอาราธนาศีล-ธรรม16-7-45_9.6MB.(41.05)____ดาวน์โหลด
3.พระปริตต์และน้ำมนต์ 8-7-45____9.2MB.(39.19)____ดาวน์โหลด
4.ประเพณีการทำบุญงานศพ______10.1MB.(42.42)____ดาวน์โหลด
5.เวลามสูตร 27-10-44______10.7MB.(45.52)____ดาวน์โหลด
6.บ้านที่แท้จริง___________10.1MB.(43.10)____ดาวน์โหลด
7.ตอบปัญหาธรรม 24-1-46____9.3MB.(39.46)____ดาวน์โหลด
8.ปฏิบัติ ตอนเดินจงกรม7-5-44__9.1MB.(38.55)____ดาวน์โหลด
9.ปฏิบัติ ตอนยืน-นั่ง-นอน23-5-44_10.1MB.(43.12)____ดาวน์โหลด
10.นาถกรณธรรม13-4-45____9.3MB.(39.53)____ดาวน์โหลด
11.การบูชามีผล25-1-46_____9.1MB.(39.13)____ดาวน์โหลด
12.การกำหนดเวทนา-และจิต____13.8MB.(59.06)____ดาวน์โหลด
13.เจริญสติตอนอิริยาบถ4_____14.7MB.(62.57)____ดาวน์โหลด
14.โยนิโสมนัสสิการ________13.6MB.(58.23)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย