วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 6 แก้


ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 6

เรื่อง_____________________ขนาดไฟล์(ความยาว:นาที)
01.บุญญกิริยาวัตถุ10_____________9.1MB.(39.14)______ดาวน์โหลด
02.การจเริญเมตตา_____________13.7MB.(58.39)______ดาวน์โหลด
03.ปฏิบัติ ตอนเดินจงกรม16-4-45______10.3MB.(44.01)___ดาวน์โหลด
04.สติ ตอนโผฏฐัพพารมย์ 1-2-46______14.1MB.(60.00)___ดาวน์โหลด
05.ความสันโดษเป็นมงคล1-2-46_______9.4MB.(40.10)___ดาวน์โหลด
06.ปรารภการปฏิบัติ 5-2-46_________9.2MB.(39.46)_____ดาวน์โหลด
07.ปูติมุขเปรต30-8-45___________9.4MB.(40.17)______ดาวน์โหลด
08.ปรมัตถ์และบัญัติ 6-2-46_________8.8MB.(37.47)_____ดาวน์โหลด
09.ปรารภการปฏิบัติ ตอนเดินจงกรม11-2-46__9.9MB.(42.32)_ดาวน์โหลด
10.ปรารภการปฏิบัติ ตอนนั่ง 12-2-46_____9.9MB.(42.30)___ดาวน์โหลด
11.ปรารถอิริยาบถนอน-ยืน 13-2-46_____9.6MB.(41.10)____ดาวน์โหลด
12.ความสันโดษ 13-3-45_______9.0MB.(38.34)________ดาวน์โหลด
13.ปรารภารปฏิบัติ 8-2-46______8.3MB.(35.41)_________ดาวน์โหลด
14.อบรมเริ่มปฏิบัติ 9-2-46______9.8MB.(41.54)________ดาวน์โหลด
15.การเห็นสมณะเป็นมงคล 15-2-46____4.1MB.(17.54)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น