วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 69

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 69
Dhamma Klay Took Vol.69


เรื่อง _____________________(ความยาว:นาที)
01.การบวช 5 อย่าง 1-7-53________42.42_____ดาวน์โหลด
02.ตัณหาพันผูก 1-7-53__________44.39_____ดาวน์โหลด
03.การบูชาเสสวดีวิมาน 3-7-53_____44.21_____ดาวน์โหลด
04.เรื่องพุทธคุณ 31-7-53_________45.45_____ดาวน์โหลด
05.กุญชรวิมาน 5-7-53___________42.37_____ดาวน์โหลด
06.ของยาก 4 ประการ 6-7-53_______42.01_____ดาวน์โหลด
07.ทางบุญ-ศีล 6-7-53___________46.24_____ดาวน์โหลด
08.ปรารภธรรมเมตตา20-5-53______43.20_____ดาวน์โหลด
09.กรรมโมคคัลลาน 10-7-53_______43.53_____ดาวน์โหลด
10.การสืบทอดและวิปัสสนา11-7-53___51.23_____ดาวน์โหลด
11.การละโลกามิส22-5-53_________42.23_____ดาวน์โหลด
12.เรื่องการฟังมากเป็นมงคล 29-5-53__44.08_____ดาวน์โหลด
13.บุญพาพ้นทุกข์31-5-53_________44.08_____ดาวน์โหลด
14.นักรบ 5 ประเภท 28-7-53________43.50_____ดาวน์โหลด
15.การบำเพ็ญตบะ 2-6-53_________43.58_____ดาวน์โหลด
16.ปรารภวันสำคัญ 5-6-53_________44.26_____ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น