วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 67

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 67
Dhamma Klay Took Vol.67เรื่อง _____________________(ความยาว:นาที)
01.เรื่องโคและสุนัข 2-8-53___________44.19_____ดาวน์โหลด
02.อุบายพ้นทุกข์ 8-8-53____________42.10_____ดาวน์โหลด
03.อธิษฐานธรรม 4-8-53____________46.20_____ดาวน์โหลด
04.หมอชีวกโกมารภัจ(01)4-8-53______43.10_____ดาวน์โหลด
05.หมอชีวกโกมารภัจ(02)5-8-53______49.58_____ดาวน์โหลด
06.หมอชีวกโกมารภัจ(03) 8-8-53______43.08_____ดาวน์โหลด
07.หมอชีวกโกมารภัจ(04) 9-8-53______42.28_____ดาวน์โหลด
08.หมอชีวกโกมารภัจ(05) 11-8-53_____43.08_____ดาวน์โหลด
09.บุญมิใช่มีแต่ทาน19-6-53_________43.51_____ดาวน์โหลด
10.วจีกรรมทุจริต 11-8-53___________43.51_____ดาวน์โหลด
11.นำเที่ยวศรีลังกา25-6-53__________43.09_____ดาวน์โหลด
12.ระลึกถึงผู้มีคุณ 12-8-53__________40.45_____ดาวน์โหลด
13.เรื่องการคบหา 26-6-53__________44.20_____ดาวน์โหลด
14.ศรัทธราจิต 28-6-53____________42.26_____ดาวน์โหลด
15.รู้ธรรมเห็นธรรม 16-8-53_________43.38_____ดาวน์โหลด
16.เรื่องความสงบ 29-6-53_________44.57_____ดาวน์โหลด
17.นายจุนทะ 01-19-8-53__________43.26_____ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น