วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 70

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 70
Dhamma Klay Took Vol.70


เรื่อง _____________________(ความยาว:นาที)
01.ความว่าง่าย 7-6-53___________43.28_____ดาวน์โหลด
02.อบรมจิตปฏิบัติ8-6-53_________43.00_____ดาวน์โหลด
03.สันตติบรรลุธรรม9-6-53________41.17_____ดาวน์โหลด
04.การคบคนต้องเลือก 10-6-53_____43.55_____ดาวน์โหลด
05.การแสวงหาวิเวก12-6-53_______44.00_____ดาวน์โหลด
06.ที่พึ่งของชาวนา 13-6-53_______52.20_____ดาวน์โหลด
07.คุณธรรมพระเถระ15-6-53_______46.41_____ดาวน์โหลด
08.เรื่องนีวรณ์ 5. 16-6-53_________43.49_____ดาวน์โหลด
09.การวางจิตอย่างไร 9-8-53_______43.54_____ดาวน์โหลด
10.พระสุนทรีเถรี20-6-53__________48.57_____ดาวน์โหลด
11.ความชนะความแพ้ 7-8-53_______44.02_____ดาวน์โหลด
12.การละวิปัลลาส4. 27-6-53_______51.52_____ดาวน์โหลด
13.นาถกรณธรรม 13-8-53_________42.33_____ดาวน์โหลด
14.ปัญหาอาฬาวกยักข์ 14-8-53______43.55_____ดาวน์โหลด
15.ประเพณีงานบวช 28-6-53_______44.35_____ดาวน์โหลด
16.การรักษาความสงบ 2-6-53______42.54_____ดาวน์โหลด
17.วชิรภิกษุณีสูตร 19-8-53________42.39_____ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

3 ความคิดเห็น:

 1. กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับ
  ผมได้โหลดไปฟังจบไปหลายตอน ชอบฟังมากครับ ขออนุโมทนาบุญกุศลในการเผยแพร่สื่อธรรมะของท่านครับ กระผมเองมีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ละลึกสูงสุดครับสาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบกลับลบ
 2. มหาบุญช่วย27 กุมภาพันธ์ 2554 23:32

  ขออนุโมทนา ผู้ร่วมเผยแผ่ธรรมทางอินเตอร์เนท มีคุณวิลาสินี อดุลย์ธรรมวิทย์ ปิยะนันท์ แสงทอง ศศิธร รมณ๊ย์กชกร รุ่งนภา มหาพล พิมพร-ดวงพร ลิ้มสกุล พิมพ์รภัช พิพิพรเลิศ ศิวภรณ์ มีพร้อมและครอบครัว มลฑา คำรามและครอบครัว สาธุ รวมทั้งสิ้น 2,100 บาท
  มหาบุญช่วย 27-2-54

  ตอบกลับลบ
 3. มหาบุญช่วย27 กุมภาพันธ์ 2554 23:37

  ผูจะร่วมทำบุญสามารถโอนเข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา ท่าพระจันทร์ ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 114-2 05093-3 ในนาม พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร

  ตอบกลับลบ