วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 71

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 71
Dhamma Klay Took Vol.71


เรื่อง _____________________(ความยาว:นาที)
01.อานาปานัสสติ 6-9-53______43.25______ดาวน์โหลด
02.เดินจงกรม 7-9-53_________43.34______ดาวน์โหลด
03.เดินและนั่ง 7-9-53_________41.55______ดาวน์โหลด
04.การละวิปัลลาสธรรม4.25-8-53__58.44______ดาวน์โหลด
05.การละธุลีคือกิเลส 28-8-53___46.20______ดาวน์โหลด
06.อานิสงส์การฟังธรรม________50.26______ดาวน์โหลด
07.กัณฑกเทพบุตร 30-8-53_____41.39______ดาวน์โหลด
08.ภัททสามเณร 1-9-53________42.50______ดาวน์โหลด
09.ฟังเรื่องศีล 4-9-53__________43.42______ดาวน์โหลด
10.ความเคารพสามัคคี 26-8-53____39.21______ดาวน์โหลด
11.อบรมการเจริญสติ 9-9-53______41.46______ดาวน์โหลด
12.อบรมการปฏิบัติ 9-9-53_______43.22______ดาวน์โหลด
13.ตอบปัญหาธรรม10-9-53______39.47______ดาวน์โหลด
14.ธัมมิกอุบาสก 11-9-53________45.11______ดาวน์โหลด
15.ธรรมปฏิบัติ 12-9-53_________47.54______ดาวน์โหลด
16.อบรมปฏิบัติธรรม 14-9-53_____42.25______ดาวน์โหลด
17.เจริญสติปฏิบัติธรรม 14-9-53___45.45______ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ13 ตุลาคม 2554 07:39

  เป็นภาพยนตร์การ์ตูนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า อยากให้โหลดไปดูกันเยอะๆค่ะ ดีมากเลย  www.buddha-thushaveiheard.com
  Buddha Thus Have I Heard
  www.buddha-thushaveiheard.com
  ภาพยนตร์ animation ที่นำเสนอเรื่องราวพุทธประวัติ..

  ตอบกลับลบ