วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 73

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 73

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 73
Dhamma Klay Took Vol.73


เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.ธรรมะจากเต่า20-10-53___________43.27___ดาวน์โหลด
02.ทานที่มีผลมากและน้อย25-10-53___43.30___ดาวน์โหลด
03.ทานเป็นมงคล 26-10-53__________41.24___ดาวน์โหลด
04.อานิสงส์ทาน 5 ประการ 27-10-53___43.38___ดาวน์โหลด
05.นางอุมมาทันตี 1-11-53___________42.50___ดาวน์โหลด
06.อานิสงส์ทาน 2-11-53____________44.31___ดาวน์โหลด
07.ความเสื่อมและเจริญ 3-11-53______42.31___ดาวน์โหลด
08.ตอนอิริยาบถนั่ง 6-11-53__________44.42___ดาวน์โหลด
09.ลักษณพาลและบัณฑิต 8-11-53____43.28___ดาวน์โหลด
10.ไม่ครบคนพาลคบบัณฑิต 9-11-53__43.57___ดาวน์โหลด
11.คนจนของพระอริยเจ้า18-10-53____41.14___ดาวน์โหลด
12.เหตุให้รูปงามและไม่งาม19-10-53__42.29___ดาวน์โหลด
13.ปรารภภัยไม่ประมาท11-11-53_____43.55___ดาวน์โหลด
14.อบรมโยนิโสมนสิการ 7-11-53_____69.53___ดาวน์โหลด
15.ศีลธรรม 18-11-53______________44.36___ดาวน์โหลด
16.ศรัทธา13-11-53 ที่อโรคยา________60.07___ดาวน์โหลด
17.กรรม 17-10-53 ปาฐกถาแห่งประเทศไทย_ 28.35___ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ธรรมะชุดอื่นๆ อัพเดทใหม่ๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บ www.bunchuay.com

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น