วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 74

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 74

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 74
Dhamma Klay Took Vol.74


เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.เหตุความเจริญ 4. 27-1-54_____41.20___ ดาวน์โหลด
02.เหตุเกิดความเพียร29-1-54______40.18___ดาวน์โหลด
03.แรงกรรมพระสีวลี 30-1-54_______49.30__ดาวน์โหลด
04.การคบหาพระราหุล 31-1-54_____39.05___ดาวน์โหลด
05.คำว่าผู้มีคุณ 1-2-54____________40.16___ดาวน์โหลด
06.อบรมปฏิบัติธรรม 1-2-5_________42.30___ดาวน์โหลด
08.ให้ธรรมเป็นทาน 4-2-54_________42.38___ดาวน์โหลด
09.การให้ปัญญา 5-2-54___________40.03___ดาวน์โหลด
10อารมณ์ของสติ 15-2-54__________42.55___ดาวน์โหลด
11.อารมณ์ของสติ 16-2-54__________41.22___ดาวน์โหลด
12.อัปปมาทธรรม 19-2-54__________50.42___ดาวน์โหลด
13.เหตุให้อายุยืน 20-2-54__________42.58____ดาวน์โหลด
14.อานิสงส์การสวดมนต28-2-54์____40.01____ดาวน์โหลด
15.การสั่งสมบุญ 1-3-54___________41.32_____ดาวน์โหลด
16.การรักษาจิต 2-3-54____________41.32_____ดาวน์โหลด
17.ธรรมทำให้งาม 3-3-54__________38.19____ดาวน์โหลด
18.การรักตน 7-3-54______________41.24____ดาวน์โหลด

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น