วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 57

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 57

Dhamma Klay Took Vol.57


เรื่อง _____________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.สามัคคีธรรมปฏิบัติ10-12-51.mp3______20.9(44.42)____ดาวน์โหลด
02.อานุภาพแห่งบุญ15-12-51.mp3_______19.3(41.10)____ดาวน์โหลด
03.การประพฤติธรรม 27-12-51.mp3______19.8(42.19)____ดาวน์โหลด
04.ปรารภความประมาท2-1-52.mp3______19.2(41.00)____ดาวน์โหลด
05.การบำรุงมารดาบิดา3-1-52.mp3______20.85(44.29)____ดาวน์โหลด
06.ธรรมอยู่ที่การปฏิบัติ4-1-52.mp3______21.99(46.54)____ดาวน์โหลด
07.อุบายดับทุกข์5-1-52.mp3__________19.7(42.10)____ดาวน์โหลด
08.อุบายดับทุกข์02,6-1-52.mp3________20.0(42.50)____ดาวน์โหลด
09.อุบายดับทุกข์7-1-52.mp3__________20.0(42.48)____ดาวน์โหลด
10.ดับทุกข์ที่อิริยาบถ8-1-52.mp3_______19.8(42.18)____ดาวน์โหลด
11.อบรมอิริยาบถ 10-1-52.mp3________20.2(43.12)____ดาวน์โหลด
12.อบรมทาน ศีล ภาวนา 28-1-52.mp3___20.9(44.41)____ดาวน์โหลด
13.กัมของสุปปพุทธ 29-1-52.mp3______20.8(43.49)____ดาวน์โหลด
14.เตรียมตัวพร้อม31-1-52.mp3_______21.11(45.03)____ดาวน์โหลด
15.โคปกโมคคัลลานะ1-2-52.mp3_____23.03(49.08)____ดาวน์โหลด
16.คบมิตรดีและไม่ดีต่างกัน3-2-52.mp3__18.6(39.51)____ดาวน์โหลด
17.พุทธอุทาน5-2-52.mp3__________18.8(40.08)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น