วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 58

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 58

Dhamma Klay Took Vol.58


เรื่อง ___________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.การฝึกจิต7-2-52__________18.6(39.51)_____ดาวน์โหลด
02.งานไม่อากูล8-2-52________2306(50.21)____ดาวน์โหลด
03.ปรารภธรรมปฏิบัติ11-2-52____18.8(40.10)_____ดาวน์โหลด
04.การให้ธรรมเป็นทาน14-2-52___19.2(40.58)_____ดาวน์โหลด
05.มรณานุสสติกถา15-2-52_____24.5(52.21)_____ดาวน์โหลด
06.การข้ามโอฆะ 16-2-52______19.9(42.30)_____ดาวน์โหลด
07.เทวตานุสสติ17-2-52_______20.49(43.43)_____ดาวน์โหลด
08.ทาง 7 สาย 18-2-52________20.3(43.18)_____ดาวน์โหลด
09.อธิปไตย 24-2-52_________20.4(43.33)_____ดาวน์โหลด
10.ความอดทน25-2-52_______20.4(43.32)_____ดาวน์โหลด
11.การคบคนเป็นมงคล26-2-52___20.3(43.24)_____ดาวน์โหลด
12.อนุสสติ-อรหํ-2-3-52________20.0(42.52)_____ดาวน์โหลด
13.ปฏิบัติธรรม7-3-52__________18.8(40.06)_____ดาวน์โหลด
14.พุทธคุณ8-3-52____________24.5(42.20)_____ดาวน์โหลด
15.เริ่มกรรมทีปนี11-3-52________18.8(40.06)_____ดาวน์โหลด
16.พุทธานุสสติ12-3-52________19.3(41.11)_____ดาวน์โหลด
17.กรรม 3 หมวด 14-3-52________21.0(44.50)_____ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น