วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553

ธรรมะ คลายทุกข์ ชุด 54ธรรมะ คลายทุกข์ ชุด 54


DhammaKlayTook Vol.54


เรื่อง _____________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.เสวยวิมุตติสุข 49 วัน 23-8-51..mp3___20.2(43.17)____ดาวน์โหลด
02.ธรรมของบัณฑิต 24-8-51.mp3______24.7(52.42)____ดาวน์โหลด
03.กรรมของคน ๓ คน25-8-51.mp3_____19.2(41.04)____ดาวน์โหลด
04.เศรษฐีตีนแมว26-8-51.mp3________18.8(40.09)____ดาวน์โหลด
05.จักรธรรม4 30-8-51.mp3__________19.2(41.09)____ดาวน์โหลด
06.พระเรวตเถระ01. 31-8-51.mp3______23.4(29.59)____ดาวน์โหลด
07.พระเรวตเถระ02.7-9-51.mp3________24.8(53.02)____ดาวน์โหลด
08.พรหมวิหารธรรม8-9-51.mp3________20.0(42.42)____ดาวน์โหลด
09.แผนวัสการพรามณ์6-9-51.mp3______18.5(39.35)____ดาวน์โหลด
10.โลกัตถจริยา1-9-51.mp3__________18.0(38.30)____ดาวน์โหลด
11.เจริญสติเข้าห้องน้ำ8-9-51.mp3______19.4(41.34)____ดาวน์โหลด
12.เศรษฐีสร้างวัด9-9-51.mp3________18.9(40.30)____ดาวน์โหลด
13.เหตุให้เกิดสุขทุกข์13-9-51.mp3_____18.9(40.21)____ดาวน์โหลด
14.ลิจฉวีธรรม14-9-51.mp3_________25.4(54.20)____ดาวน์โหลด
15.พญายมราช15-9-51.mp3________19.4(41.33)____ดาวน์โหลด
16.มหานรก 8 ขุม16-9-51.mp3_______19.7(42.07)____ดาวน์โหลด
17.ท่องนรกต่างๆ17-9-51.mp3_______19.0(40.34)____ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

1 ความคิดเห็น:

  1. ธรรมทานคือกุศลอันสูงสุด สาธุกับพระคูณเจ้ามหาบุญช่วยดัวยขอรับ

    สาธุๆๆ

    จากGeed

    ตอบกลับลบ