วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะ คลายทุกข์ ชุด 55

ธรรมะ คลายทุกข์ ชุด 55

DhammaKlayTook Vol.55


เรื่อง _____________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.เนื้อนาบุญ20-9-51.mp3___________19.8(42.18)_____ดาวน์โหลด
02.อบรมจิตปฏิบัติ21-9-51.mp3________25.0(53.27)_____ดาวน์โหลด
03.อบายภูมิ24-9-51.mp3____________19.2(41.08)_____ดาวน์โหลด
04.ปรารภสติ27-9-51.mp3___________19.4(41.32)_____ดาวน์โหลด
05.นายโคฆาต 28-9-51.mp3__________24.6(52.38)_____ดาวน์โหลด
06.คำว่า มนุสสะ30-9-51.mp3_________20.3(43.28)_____ดาวน์โหลด
07.ศีลธรรมกับมนุษย์1-10-51.mp3_______19.4(41.31)_____ดาวน์โหลด
08.พระสุภูติเถระ4-10-51.mp3__________19.9(42.27)_____ดาวน์โหลด
09.คำกล่าวหาเวรัญชพราหมณ์6-10-51.mp3_22.3(47.40)_____ดาวน์โหลด
10.เทวดา 6 ชั้น8-10-51.mp3___________19.6(41.54)_____ดาวน์โหลด
11.ท่องสังสารวัฎฏ์9-10-51.mp3_________19.9(42.38)_____ดาวน์โหลด
12.ปัจฉิมโพธิกาล11-10-51.mp3_________19.0(40.32)_____ดาวน์โหลด
13.ทางไปพรหมโลก15-10-51.mp3_______21.1(45.10)_____ดาวน์โหลด
14.ราหุโลวาทสตร18-10-51.mp3________20.6(44.00)_____ดาวน์โหลด
15.เริ่มอธิบายมงคล19-10-51.mp3_______24.8(53.00)_____ดาวน์โหลด
16.กรรมและปฏิบัติ20-10-51.mp3_______20.8(44.25)_____ดาวน์โหลด
17.สังสารทุกข์และกัมมัฏฐาน21-10-51.mp3_19.8(42.21)_____ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น