วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553

ธรรมะ คลายทุกข์ ชุด 53


ธรรมะ คลายทุกข์ ชุด 53


DhammaKlayTook Vol.53

เรื่อง _____________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.พระสัทธรรม 3, 22-7-51.mp3____20.8(44.24) __ดาวน์โหลด
02.เริ่มต้นทำสมาธิ27-7-51.mp3____23.0(49.13) ___ดาวน์โหลด
03.ที่พึ่งที่แท้จริง28-7-51.mp3_____19.8(42.25) ___ดาวน์โหลด
04.อุปกิเลส 30-7-51.mp3_______19.9(42.32) ___ดาวน์โหลด
05.จูฬกัมวิภังคสูตร2-8-51.mp3____20.1(42.58) ___ดาวน์โหลด
06.นำปฏิบัติเช้า3-8-51.mp3______25.9(55.24) ___ดาวน์โหลด
07.พระอุบาลีตอน01.4-8-51.mp3___19.1(40.49) ___ดาวน์โหลด
08.พระอุบาลีตอนจบ5-8-51.mp3___18.8(40.10) ___ดาวน์โหลด
09.พากุลเถระ.mp3____________14.4(30.46) ___ดาวน์โหลด
10.พุทธกิจ 5 ,9-8-51.mp3_______19.7(42.11) ___ดาวน์โหลด
11.เตรียมตัวพร้อม10-8-51.mp3___26.6(56.44) ___ดาวน์โหลด
12.จิตไม่โศก11-8-51.mp3_______19.4(41.25) ___ดาวน์โหลด
13.ความอดทนปฏิบัติ16-8-51.mp3__18.3(39.07) ___ดาวน์โหลด
14.ตัดสินธรรมปฏิบัติ17-8-51.mp3__24.7(52.53) ___ดาวน์โหลด
15.ธรรมเป็นดับทุกข์.mp3________18.2(38.53) ___ดาวน์โหลด
16.ธรรมอยู่เสมอกัน 19-8-51.mp3__18.9(40.20) ___ดาวน์โหลด
17.รัฐบาล.ธัมมุเทศ20-8-51.mp3__19.6(41.52) ___ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ29 ธันวาคม 2553 04:07

  link ที่ให้ดาวน์โหลดของตอนที่ 09.พระพากุลเถระ ซ้ำกับ link ของตอนที่ 08.พระอุบาลีตอนจบ5-8-51 ค่ะ

  ขอบพระคุณ และอนุโมทนาทุกท่านที่มีส่วนช่วยจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นด้วยค่ะ

  ตอบกลับลบ
 2. พระ สุรชาติ อรุโณ วัดใหญ่ศรีสุพรรณ2 มีนาคม 2554 14:23

  ขอกราบบูชาพระอาจารย์มหาบุญช่วย มากครับผมได้แนวทางการเทศน์ จากพระอาจารย์และอยากให้เอาคำกลอนต่างๆ ของพระอาจารย์มาลงผมจะได้นำไปใช้ในการแสดงธรรมต่อ

  ตอบกลับลบ